Nghiệm thu cấp Nhà nước Đề tài khoa học cấp quốc gia “An ninh chính trị vùng Tây Nguyên trong bối cảnh quốc tế mới - Thực trạng và giải pháp”

Ngày 24/11/2020, tại Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài cấp quốc gia mã số TN17/X03 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016 - 2020 đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện Đề tài khoa học cấp quốc gia “An ninh chính trị vùng Tây Nguyên trong bối cảnh quốc tế mới - Thực trạng và giải pháp” do Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì và Thiếu tướng, GS.TS Bùi Quảng Bạ làm chủ nhiệm. Hội đồng gồm 9 thành viên do PGS.TS Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng. Dự buổi nghiệm thu có đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân; đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, Văn phòng Chương trình Tây Nguyên cùng thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài và cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị Công an nhân dân.  

Tại buổi nghiệm thu, đồng chí Thiếu tướng GS.TS Bùi Quảng Bạ thay mặt Ban Chủ nhiệm Đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, đồng thời kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước, các tỉnh Tây Nguyên và Bộ Công an những vấn đề quan trọng góp phần bảo đảm an ninh chính trị, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Bùi Quang Bạ, Chủ nhiệm đề tài phát biểu

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc, các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao những thành công, kết quả đạt được của Đề tài và tiến hành bỏ phiếu đánh giá thông qua. Đồng thời, đề nghị Ban Chủ nhiệm phối hợp với Văn phòng Chương trình Tây Nguyên hoàn tất các thủ tục báo cáo, đề xuất ứng dụng kết quả nghiên cứu đối với cấp có thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

PGS.TS Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng phát biểu

Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Minh Đức, Ủy Ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Hội đồng phát biểu

PGS.TS Bùi Đình Bôn, Viện Nghiên cứu Khoa học biển và hải đảo, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Ủy viên phản biện phát biểu

Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng, Viện Chiến lược và Khoa học Công an, Ủy viên phản biện phát biểu

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy viên phát biểu

Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Tài, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, Ủy viên phát biểu

PGS.TS Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, Ủy viên phát biểu

TS Vũ Tuấn Hưng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ủy viên phát biểu

Các đại biểu tham dự buổi nghiệm thu

 

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website