Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu độc lập cấp Quốc gia “Nghiên cứu khai thác vị thế địa chính trị của Việt Nam để tăng cường thế và lực trong sự nghiệp bảo vệ quyền và lợi ích trên Biển Đông”

Ngày 03/12/2020, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Học viện Chính trị Công an nhân dân đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu khai thác vị thế địa chính trị của Việt Nam để tăng cường thế và lực trong sự nghiệp bảo vệ quyền và lợi ích trên Biển Đông”, mã số ĐTĐL.XH.01/17 do đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân làm Chủ nhiệm đề tài. Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân làm Chủ tịch Hội đồng. Tham gia Hội đồng có đồng chí: TS Lại Thái Bình, Phó Viện trưởng, Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao, Ủy viên phản biện 1; PGS.TS Bùi Đình Bôn, Ủy viên phản biện 2; các ủy viên hội đồng gồm: Trung tướng Phạm Thanh Bình; Thiếu tướng, TS Đỗ Lê Chi; Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Hồng Quân; Thượng tá, TS Lê Thanh Hoài. Ngoài ra còn có đại biểu thuộc các đơn vị chức năng có liên quan của Học viện.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt Ban Chủ nhiệm Đề tài, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa đã trình bày khái quát quá trình, kết quả nghiên cứu đề tài; làm rõ khái niệm địa chính trị và vị thế địa chính trị của Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới; khái quát kinh nghiệm một số quốc gia trong việc khai thác vị thế địa chính trị để nâng cao thế và lực trong xây dựng và bảo vệ đất nước; khái quát bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong việc khai thác vị thế địa chính trị trong hai cuộc kháng chiến chống xâm năm 1945 - 1954 và 1955 - 1975; đánh giá thực trạng khai thác vị thế địa chính trị của Việt Nam trong bảo vệ quyền và lợi ích trên Biển Đông; dự báo tình hình khu vực và thế giới, đề xuất quan điểm và định hướng giải pháp khai thác vị thế địa chính trị của Việt Nam để tăng cường thế và lực trong sự nghiệp bảo vệ quyền và lợi ích trên Biển Đông

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Chủ nhiệm đề tài, trình bày kết quả nghiên cứu trước hội đồng.

Các thành viên Hội đồng đã nhận xét, nhấn mạnh những thành công, kết quả đạt được của Đề tài cũng như góp ý mặt hạn chế cần khắc phục, chỉnh sửa và tiến hành bỏ phiếu đánh giá. Kết quả 7/7 thành viên Hội đồng đánh giá Đề tài đạt yêu cầu và đề nghị  tiếp thu chỉnh sửa báo cáo nghiệm thu cấp nhà nước theo quy định.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Chủ tịch Hội đồng nhất trí cao với các nhận xét, phản biện của các thành viên Hội đồng; đánh giá cao kết quả nghiên cứu, những nỗ lực, cố gắng, tâm huyết của Ban Chủ nhiệm Đề tài; đồng thời đề nghị Ban Chủ nhiệm tiếp thu các nội dung phản biện, góp ý của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện Đề tài, phục vụ nghiệm thu cấp nhà nước.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu:

Đồng chí TS Lại Thái Bình, Ủy viên phản biện 1 phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Đồng chí PGS.TS Bùi Đình Bôn, Ủy viên phản biện 2 phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Đồng chí Trung tướng Phạm Thanh Bình, Ủy viên Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đồng chí Thiếu tướng, TS Đỗ Lê Chi, Ủy viên Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Hồng Quân, Ủy viên Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu

Các đại biểu tại buổi nghiệm thu

 

Thái Sơn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website