Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Bộ “Công tác chính trị tư tưởng trong Công an nhân dân - những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Ngày 18/12/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài khoa học cấp Bộ “Công tác chính trị tư tưởng trong Công an nhân dân - những vấn đề lý luận và thực tiễn”, mã số BX.2018.T29.014 do Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì và đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Yến Thanh, Trưởng Khoa, Khoa Nghiệp vụ cơ bản làm Chủ nhiệm.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt Ban Chủ nhiệm Đề tài, đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Yến Thanh đã báo cáo quá trình, kết quả nghiên cứu đề tài; phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về công tác chính trị tư tưởng trong Công an nhân dân; làm rõ tình hình đặc điểm tác động đến tư tưởng cán bộ, chiến sĩ công an và công tác chính trị tư tưởng trong Công an nhân dân, thực tiễn triển khai công tác chính trị tư tưởng của lực lượng Công an nhân dân, kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân; dự báo tình hình tác động đến tư tưởng cán bộ, chiến sĩ và công tác chính trị tư tưởng trong Công an nhân dân, xác định yêu cầu đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị trong Công an nhân dân; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

Các thành viên Hội đồng đã nhận xét, nhấn mạnh những thành công, kết quả đạt được của Đề tài cũng như góp ý những hạn chế cần khắc phục, chỉnh sửa và tiến hành bỏ phiếu đánh giá. Kết quả 7/7 thành viên Hội đồng đánh giá Đề tài đạt yêu cầu và đề nghị báo cáo nghiệm thu cấp Bộ theo quy định.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Chủ tịch Hội đồng nhất trí với các nhận xét, phản biện của các thành viên Hội đồng; đánh giá cao kết quả nghiên cứu, những nỗ lực, cố gắng, tâm huyết của Ban Chủ nhiệm Đề tài; đồng thời, đề nghị Ban Chủ nhiệm tiếp thu đầy đủ các nội dung phản biện, góp ý của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa hoàn thiện Đề tài, phục vụ nghiệm thu cấp Bộ.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu:

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện, Ủy viên phản biện 1 phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Bùi Quảng Bạ, Ủy viên phản biện 2 phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đồng chí Thượng tá, Ths Vũ Đức Cường, Ủy viên hội đồng, phát biểu tại buổi nghiệm thu

Thượng tá, TS Nguyễn Yến Thanh, Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt đề tài tại buổi nghiệm thu

Các đại biểu tại buổi nghiệm thu

 

Thái Sơn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website