Hội thảo khoa học “Một số luận cứ phản bác quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đại hội XIII của Đảng”

Ngày 2 - 4 - 2021, tại Hà Nội, Hội đồng lý luận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học về chủ đề  “Một số luận cứ phản bác quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đại hội XIII của Đảng” 

Tham dự hội thảo có đông đảo các nhà khoa học thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng trung ương.

GS,TS Tạ Ngọc Tấn, GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân đồng chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS Vũ Văn Hiền nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, điều này khiến các thế lực thù địch càng cố tìm mọi âm mưu, thủ đoạn để chống phá những đường lối, quan điểm của Đại hội đề ra; chống phá công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân. Ngoài những vấn đề cốt yếu thường xuyên chống phá như chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hiện tại các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc nội dung các văn kiện của Đại hội XIII. Như cho rằng những nội dung Đại hội lần này không có gì mới; vẫn bình mới rượu cũ, rằng chủ đề của Đại hội vừa chung chung lại rườm rà; rằng Đại hội XIII một lần nữa không chấp nhận nhưng giá trị chung của nhân loại là tam quyền phân lập, xã hội dân sự nên sẽ thất bại; rằng trong điều kiện thế giới hiện nay không có độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội, không thể có chuyện giữ được độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế; phê phán đường lối phát triển kinh tế của Đại hội, cho rằng đường lối kinh tế của Đại hội là lý thuyết, phi thực tế, thiếu nguồn lực, thiếu sinh lực.v.v.. Bởi vậy, việc xây dựng, nâng cao chất lượng các luận, cứ phê phán những quan điểm sai trái, thù địch, chống phá trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng là một nhiệm vụ rất quan trọng nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ đường lối đổi mới cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

 Sau phát biểu khai mạc của GS.TS Vũ Văn Hiền, từ nhiều góc tiếp cận khác nhau, các nhà khoa học đã tập trung trao đổi sâu sắc về các luận cứ đấu tranh theo chủ đề của hội thảo. Đồng thời cũng làm rõ thêm nhiều khía cạnh trong xây dựng luận cứ đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái, thù địch như: Cần nhận diện rõ hơn những thủ đoạn tinh vi, thâm độc, lợi dụng tự do, dân chủ, nhân quyền, bước tiến khoa học công nghệ, sức lan tỏa mạnh của các trang mạng xã hội của các thế lực thù địch nhằm xuyên tạc, phủ nhận, bôi đen những thành quả cách mạng của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng; chia rẽ, làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng trong tình hình hiện nay; phát hiện sớm những "biến thể mới" của các luận điệu phản tuyên truyền để giành quyền chủ động trong đấu tranh; đề xuất các giải pháp phát huy rộng rãi kết quả nghiên cứu về các luận cứ đấu tranh phê phán trong xã hội, giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, các phương tiện thông tin đại chúng có căn cứ để đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, nâng cao hiệu quả đấu tranh; tiếp tục xây dựng những luận cứ sắc bén, có tính thuyết phục và chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cuộc đấu tranh tư tưởng hiện nay, nhất là trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

 Một số hình ảnh về hội thảo

 

Hội đồng LLTW

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website