Họp nghiệm thu tập bài giảng “Văn hóa chính trị trong công an nhân dân” dùng cho hệ đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Học viện Chính trị Công an nhân dân

Ngày 04/10/2021, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã tổ chức nghiệm thu Tập bài giảng “Văn hóa chính trị trong Công an nhân dân” dành cho hệ đào tạo Thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước tại Học viện Chính trị Công an nhân dân, do đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân và đồng chí Trung tá, TS Nguyễn Tuyết Lan đồng chủ biên. Hội đồng nghiệm thu gồm 5 thành viên, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện làm Chủ tịch.  

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu

          Tại buổi nghiệm thu, thay mặt Ban Biên soạn, Trung tá, TS Nguyễn Tuyết Lan đã trình bày về tính cấp thiết của việc xây dựng, ban hành tập bài giảng để phục vụ yêu cầu đào tạo hiện nay; tổng quan nội dung, cấu trúc Tập bài giảng và quá trình triển khai biên soạn.

          Tại buổi họp, các thành viên Hội đồng đã có những nhận xét, góp ý trên tinh thần khoa học, mang tính gợi mở để Ban Biên soạn nghiên cứu và tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện. Hội đồng đánh giá cao Ban Biên soạn đã rất nỗ lực cố gắng trong thời gian ngắn biên soạn Tập bài giảng, sản phẩm có hàm lượng khoa học cao, ý tưởng tốt, diễn đạt mạch lạc, rõ ràng... Các thành viên Hội đồng cũng nhận thấy đây là một nội dung rất quan trọng, có giá trị lý luận và thực tiễn với lực lượng Công an nhân dân, do vậy, Hội đồng đề nghị Ban Biên soạn tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa và hoàn thiện Tập bài giảng thành Giáo trình Văn hóa chính trị Công an nhân dân.   

          Kết luận buổi nghiệm thu, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban Biên soạn và khẳng định, Tập bài giảng là sản phẩm được nghiên cứu công phu, chất lượng. Đồng thời, đề nghị Ban Biên soạn chỉnh sửa, hoàn thiện tập bài giảng theo góp ý của các nhà khoa học để Tập bài giảng sẽ là nguồn tài liệu có giá trị khoa học cao, phục vụ cho công tác giảng dạy của Học viện.

          Thay mặt Ban Biên soạn, đồng chí Trung tá, TS Nguyễn Tuyết Lan cảm ơn những ý kiến góp ý tâm huyết của các nhà khoa học đối với Tập Bài giảng và khẳng định Ban Biên soạn sẽ tiếp thu những ý kiến của Hội đồng, tiếp tục nghiên cứu trên tinh thần cầu thị để sớm hoàn thiện Tập Bài giảng đạt chất lượng tốt nhất.

Các đại biểu tại buổi nghiệm thu

KHOA 7

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website