Hội nghị tổng kết 5 năm công tác tuyên truyền miệng và xây dựng đội ngũ báo cáo viên trong Công an nhân dân
Báo cáo tổng kết 5 năm (2010 - 2015) công tác tuyên truyền miệng và xây dựng đội ngũ báo cáo viên trong CAND tại Hội nghị nêu rõ: Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATW, với tinh thần chủ động sáng tạo của Công an các đơn vị, địa phương, 5 năm qua, lực lượng CAND đã làm tốt công tác tuyên truyền miệng, góp phần tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ và nhân dân nâng cao nhận thức, thực hiện thắng lợi các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; qua đó, góp phần xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị, tư tưởng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 
Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Hội nghị.
 
Đội ngũ báo cáo viên trong CAND ngày càng được kiện toàn, củng cố và tổ chức chặt chẽ, đi vào hoạt động nề nếp; báo cáo viên CAND không chỉ tổ chức các hoạt động tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong nội bộ mà còn tiến hành các hoạt động tuyên truyền về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, về thành tích, chiến công của lực lượng CAND, biểu dương những điển hình tiên tiến, điển hình, gương người tốt, việc tốt của lực lượng CAND tại các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đã góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa Công an với nhân dân; xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ...
 
Công tác thi đua, khen thưởng đối với đội ngũ báo cáo viên có thành tích xuất sắc được Công an các đơn vị, địa phương quan tâm đúng mức, đánh giá đúng thành tích, động viên kịp thời đội ngũ báo cáo viên tích cực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đợt tổng kết 5 năm (2010 - 2015) công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của các báo cáo viên trong CAND, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 110 tập thể, 118 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong CAND.
 
Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lâm Phương Thanh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc, những kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện công tác tuyên truyền miệng và xây dựng đội ngũ báo cáo viên trong CAND. Về nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tiếp theo, Thứ trưởng Bùi Văn Nam; đồng chí Lâm Phương Thanh nhấn mạnh việc quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đảng ủy CATW, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, thủ trưởng Công an các cấp đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên; làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm; quan tâm, xây dựng, đào tạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có phẩm chất, năng lực tiêu biểu để công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng của lực lượng CAND đủ sức đáp ứng yêu cầu, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đồng thời xây dựng lực lượng CAND tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.
 
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong CAND theo hướng đa dạng hóa phương thức hoạt động, tăng tính thuyết phục, thiết thực, phù hợp với bám sát cơ sở, sát đối tượng trong tình hình hiện nay. Để công tác đổi mới được thực sự đi vào thực chất, điều tiên quyết là mỗi cán bộ làm công tác tuyên truyền miệng phải nắm chắc đường lối, nghị quyết của Đảng và các vấn đề xã hội đang quan tâm, cả về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng và đối ngoại. Nội dung tuyên truyền trước hết phải đúng, nhanh nhạy, kịp thời, được chọn lọc phân tích, biểu dương mô hình mới, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt; đấu tranh, phê phán cái xấu, những tiêu cực trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng.
 
Thứ trưởng Bùi Văn Nam; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lâm Phương Thanh với các đại biểu dự Hội nghị.
 
Chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và tuyên truyền viên các cấp có chất lượng cao, là lực lượng nhạy bén, tinh nhuệ trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của Đảng trong CAND. Tăng cường tuyển chọn, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ báo cáo viên các cấp cả về phẩm chất, năng lực, đảm bảo số lượng hợp lý; có chính sách ưu tiên đào tạo, quy hoạch, xây dựng nguồn phù hợp. Duy trì và thực hiện nghiêm túc nề nếp, chế độ công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong CAND.../.
 
Theo Cổng TTĐT Bộ Công an
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website