Đảng bộ Học viện Chính trị CAND tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2021-2022

Sáng ngày 29/10/2021, Đảng bộ Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) đã trang trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm học 2020-2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2021-2022 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2021-2022. Đồng chí Trung tướng Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, về phía khách mời có đại diện các đơn vị chức năng trực thuộc Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương, Cục X03 và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; về phía Đảng bộ Học viện có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc, Ban Chấp hành các tổ chức quần chúng và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ.

Đồng chí Trung tướng Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, đồng chí Thiếu tướng Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm học 2020 - 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022 của Đảng bộ Học viện. Theo đó, Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Đảng bộ Học viện trên tinh thần dân chủ, khách quan, minh bạch theo đúng cương lĩnh, điều lệ Đảng và quy chế làm việc của Đảng ủy Học viện. Đảng ủy Học viện đã đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao việc quán triệt, triển khai, thực hiện tốt các các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Đảng bộ Học viện là một trong những đảng bộ chủ động tổ chức sớm nhất Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII cho cán bộ, đảng viên; tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong Đảng bộ Học viện. Thường xuyên chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát đảm bảo các quy chế, quy định, quy trình công tác Đảng được thực hiện nghiêm, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng; đồng thời, phát huy vai trò, tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc.

Năm học 2020 - 2021, mặc dù chịu tác động mạnh mẽ của dịch bệnh Covid 19 và việc di chuyển trụ sở làm việc nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Học viện và sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của toàn thể đảng viên, cán bộ, học viên, Đảng bộ Học viện đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trên tất cả các mặt công tác, như: Công tác giáo dục, đào tạo được tiếp tục nâng cao chất lượng,  đổi mới phương pháp dạy và học; đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục được quan tâm, phát triển. Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận chính trị, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có nhiều đổi mới, bám sát tình hình nhằm giải quyết yêu cầu thực tiễn đặt ra, góp phần hoàn thiện lý luận, đặc biệt đã hướng tới xây dựng một cơ sở nghiên cứu về chính trị, văn hóa, đối ngoại và bảo vệ Tổ quốc có uy tín. Đã nghiệm thu 03 đề tài khoa học cấp Nhà nước, 10 đề tài khoa học cấp Bộ, 02 đề tài cấp cơ sở; đưa vào sử dụng 19 cuốn giáo trình, 11 tập bài giảng hệ đào tạo chính quy..., tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo khoa học lớn. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025; làm tốt công tác xây dựng, phát triển Đảng; thường xuyên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Công tác quản lý, giáo dục học viên, công tác tham mưu tổng hợp và công tác hậu cần, đời sống, công tác đoàn thể quần chúng có sự đổi mới, nâng cao chất lượng và đạt được những kết quả quan trọng. Với những thành tích đó, năm học vừa qua Học viện đã được Bộ Công an tặng “Cờ thi đua của Bộ Công an”.

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm học 2020 – 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022.

Tại Hội nghị, các đại biểu  đã trình bày 08 tham luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện Báo cáo tổng kết, đồng thời đề xuất một số ý kiến góp phần nâng cao chất lượng các nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị, tư tưởng và phát triển đội ngũ đảng viên, giảng viên trẻ nhằm xây dựng Đảng bộ Học viện ngày càng phát triển, thực sự trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trung tướng Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể đảng viên, cán bộ, học viên Học viện trong năm học vừa qua; thống nhất với báo cáo trung tâm trình bày tại hội nghị và các ý kiến tham luận. Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy chỉ đạo trong năm học 2021-2022, Đảng ủy, cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc và toàn thể đảng viên, cán bộ, học viên Học viện cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trong đó,  năm học 2021-2022, Đảng ủy Học viện tiếp tục lãnh đạo triển khai hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trọng tâm là công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổ chức cán bộ, công tác hậu cần, kỹ thuật... Siết chặt kỷ luật kỷ cương; quán triệt thực hiện nghiêm túc, triệt để các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động của Trung ương Đảng và Đảng ủy Công an Trung ương, nhất là chủ trương, chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND và giáo dục, đào tạo. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; chú trọng công tác phát triển đội ngũ đảng viên. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm và ổn định tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, học viên; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Duy trì thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các đợt sinh hoạt chính trị và các phong trào thi đua bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, phục vụ trực tiếp nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng.

Các đồng chí đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị:

 

Hương Diệu

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website