Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm học 2020 - 2021, triển khai chương trình công tác năm học 2021 - 2022
Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Tham dự Hội nghị, về phía khách mời có đồng chí Đại tá, TS Đặng Việt Xô, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo - Bộ Công an; về phía Học viện có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên thuộc Học viện.
Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm học 2020 - 2021 và triển khai chương trình công tác năm học 2021 - 2022. Theo đó, trong năm học 2020 - 2021, mặc dù chịu tác động mạnh mẽ của dịch bệnh Covid 19 và di chuyển trụ sở làm việc nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm, Học viện đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trên tất cả các mặt công tác, cụ thể:

 
Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện, trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm học 2020 - 2021, triển khai chương trình công tác năm học 2021 - 2022
Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện, trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm học 2020 - 2021, triển khai chương trình công tác năm học 2021 - 2022


Các đơn vị trong Học viện đã chủ động tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi trong dạy và học; công tác xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục được quan tâm đúng mức; chất lượng đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh việc thực hiện kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo chỉ tiêu được giao, Học viện đã tham mưu, đề xuất mở các lớp mới, quan trọng phục vụ yêu cầu công tác của lực lượng CAND; chú trọng đào tạo Cao cấp lý luận chính trị bằng phương thức phù hợp, ứng phó với dịch bệnh Covid-19; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo. Trong năm học qua Học viện đã hoàn thành tốt các nội dung của công tác Tự đánh giá chất lượng giáo dục đào tạo giai đoạn 2014 - 2019 đảm bảo đúng quy trình, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an.
Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận chính trị, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có nhiều đổi mới, bám sát tình hình nhằm giải quyết yêu cầu thực tiễn đặt ra, góp phần hoàn thiện lý luận, đặc biệt đã hướng tới xây dựng một cơ sở nghiên cứu về chính trị, văn hóa, đối ngoại và bảo vệ Tổ quốc có uy tín. Đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Bộ những vấn đề cụ thể trong việc hoạch định chủ trương, biện pháp, hoàn thiện thể chế, cơ chế, pháp luật, được lãnh đạo Bộ và các đơn vị, chức năng ghi nhận, đánh giá cao. Học viện hoàn thành nghiên cứu, báo cáo Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước 03 đề tài khoa học cấp Nhà nước, nghiệm thu 10 đề tài khoa học cấp Bộ, 02 đề tài cấp cơ sở; đưa vào sử dụng 19 cuốn giáo trình, 11 tập bài giảng hệ đào tạo chính quy; biên soạn 16 giáo trình..., tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo khoa học lớn, qua đó góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận công tác Công an. 

 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị


Công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong năm học, Học viện đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị CAND lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Học viện cũng đã làm tốt công tác xây dựng, phát triển Đảng; thường xuyên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được tăng cường góp phần động viên cán bộ, giảng viên, học viên tích cực thi đua dạy tốt, học tốt; khơi dậy, động viên, khích lệ cán bộ, giảng viên nhất là đội ngũ cán bộ trẻ hăng say, nghiên cứu, cống hiến. Từ đó, tạo nên sự chuyển biến tích cực với chất lượng, hiệu quả công tác cao, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Học viện. Cùng với đó, công tác quản lý, giáo dục học viên, công tác tham mưu tổng hợp và công tác hậu cần đời sống có sự đổi mới, nâng cao chất lượng và đạt được những kết quả quan trọng. Với những thành tích đó, năm học vừa qua Học viện đã được Bộ Công an tặng “Cờ thi đua của Bộ Công an”. Nhân dịp này, đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện đã trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND” của Bộ trưởng Bộ Công an cho 01 đồng chí; trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 04 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ; trao danh hiệu “chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2020 - 2021” cho 35 đồng chí đã có nhiều đóng góp và thành tích xuất sắc trong năm học.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân,Giám đốc Học viện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân,Giám đốc Học viện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày 07 tham luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện Báo cáo. Bên cạnh những thành tích đáng ghi nhận, nhiều ý kiến tham luận tại Hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong các mặt công tác của Học viện trong năm học 2020 - 2021, đánh giá nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót, từ đó đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đồng ý với báo cáo tóm tắt và các ý kiến tham luận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên trong năm học vừa qua. Đồng chí Giám đốc Học viện chỉ đạo, trong năm học mới, Học viên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Học viện phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, cụ thể: Tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, hướng dẫn trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xây dựng nhà trường văn hóa, mẫu mực, nề nếp đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục, đào tạo ở Học viện góp phần tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hoàn thành xây dựng Đề án đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Tham mưu chỉ huy CAND, Thạc sĩ Lý Luận và lịch sử Nhà nước và Pháp luật; nghiên cứu, xây dựng Đề án mở ngành đào tạo Tiến sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Nghiên cứu, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng học tập, làm việc của học viên  các hệ đào tạo chính quy nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công tác thực tiễn sau khi ra trường. Tổ chức đào tạo Cao cấp lý luận chính trị theo kế hoạch, tạo tiền đề chuẩn bị tổng kết thí điểm 5 năm đào tạo Cao cấp lý luận chính trị. Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên trở thành những chuyên gia có trình độ chuyên môn giỏi, yêu ngành, yêu nghề, say sưa với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Đổi mới công tác quản lý nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực giúp việc của Tiểu ban Lý luận về xây dựng lực lượng, hậu cần - kỹ thuật CAND trong công tác tham mưu, tư vấn với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND; tổ chức tốt công tác xuất bản Tạp chí khoa học chính trị; hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học, sách tham khảo phục vụ các hệ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện, đảm bảo chất lượng hiệu quả, bám sát yêu cầu thực tiễn công tác Công an trong tình hình mới.

Thực hiện tốt công tác quản lý học viên, đảm bảo nghiêm túc, chính quy, kỷ cương, kỷ luật. Chú trọng và nâng cao hiệu quả công tác công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo, chỉ huy theo hướng chủ động, chuyên sâu; tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại phục vụ công tác. Bên cạnh đó, cần quan tâm chăm lo nâng cao sức khỏe, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ Học viện. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đồng chí Giám đốc Học viện yêu cầu từng đơn vị, cá nhân cần cụ thể hóa các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2021 - 2022 của Học viện thành chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình, nhiệm vụ công tác đặt ra và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII “xây dựng Học viện Chính trị CAND thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trọng yếu của Bộ về công tác Đảng, công tác Chính trị, trung tâm nghiên cứu phát triển lý luận chính trị có chất lượng của lực lượng CAND”.

Các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị

Tùng Hưng

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website