GẶP MẶT KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG (16/10/1948 - 16/10/2022)

Sáng 12/10/2022, Đảng ủy Học viện Chính trị CAND tổ chức gặp mặt kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2022). Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy Học viện; đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện và cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Học viện.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy Học viện phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trình bày diễn văn tại buổi gặp mặt, đồng chí Đại tá Đinh Tuấn Khánh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng; đồng thời đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thời gian qua. Từ khi thành lập Đảng bộ Học viện (tháng 4/2014) đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Học viện Chính trị CAND luôn coi trọng và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, xác định đây là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Có thể khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Học viện ngày được đẩy mạnh, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng nâng lên và đạt được những kết quả rõ rệt, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Học viện.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Học viện, đồng chí Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy Học viện gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Học viện; khẳng định những đóng góp quan trọng của đội ngũ này trong công tác xây dựng và phát triển Đảng bộ Học viện. Kỷ niệm 74 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng, phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện định hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới tập trung các nội dung sau:   

Một là, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, mà trước hết là người đứng đầu đối với công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng được thực hiện trong thực tế, đồng thời là giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu rộng văn bản của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; trên cơ sở đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp phải ban hành đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, quy chế, quy trình, tạo hành lang pháp lý đồng bộ để triển khai thực hiện thuận lợi, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Học viện về công tác kiểm tra, giám sát, xác định đây là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần quán triệt phương châm "giám sát phải mở rộng", "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm", xem xét xử lý kỷ luật phải "công minh, chính xác, kịp thời"; xác định mục đích của công tác kiểm tra, giám sát là chủ động phát hiện và phòng ngừa.

Ba là, trên cơ sở bám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, tình hình hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Học viện xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm, trong đó tăng cường giám sát thường xuyên; đẩy mạnh công tác nắm tình hình các tổ chức đảng, đảng viên, phát hiện nhân tố tích cực để biểu dương, khen thưởng, kịp thời phát hiện vi phạm để xử lý dứt điểm.

Bốn là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lịch sử nhằm dự báo, cung cấp cơ sở khoa học để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương nói chung và trong Đảng bộ Học viện nói riêng. Hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu về công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát.

Năm là, bảo đảm nguồn lực thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, trong đó đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng về số lượng và chất lượng; đồng thời đảm bảo nguồn lực về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu công tác của Đảng bộ Học viện trong thời kỳ chuyển đổi số. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các đơn vị chức năng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát trong tình hình mới.

Một số hỉnh ảnh tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Đảng ủy Học viện, trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện luôn quan tâm đến chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện tiếp tục tham mưu Đảng ủy Học viện đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động, đưa công tác kiểm tra, giám sát phải thực sự là "thanh bảo kiếm để chữa lành các vết thương" của Đảng như lời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Lê Thảo

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website