Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Sáng ngày 03/02/2020, Đảng ủy Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020). Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên của Học viện.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại buổi gặp mặt

Nhắc lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 90 năm qua, đồng chí Bí thư Đảng ủy nêu rõ: Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, giáo dục và rèn luyện. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạnh, từ khi thành lập đến nay, Đảng luôn khẳng định vai trò là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng đã lãnh đạo giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Suốt 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, viết nên những trang sử vang chói lọi. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, thắng lợi của cuộc đổi mới, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội. Sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo bắt đầu từ Đại hội VI (năm 1986) đến nay, thật sự là một công trình sáng tạo to lớn. Qua gần 30 năm thực hiện cương lĩnh 1991 và 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Vi Dân nhấn mạnh: Tự hào về sự vĩ đại của Đảng, chúng ta càng thêm tự hào về những đóng góp của Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng Công an nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Được thành lập từ giữa năm 1946, tiền thân là Chi bộ Nha Công an Trung ương với 9 đảng viên, trực thuộc Đảng ủy Chính Dân Đảng Trung ương. 74 năm qua, Đảng bộ Công an Trung ương đã phát triển lớn mạnh với trên 66.000 đảng viên và là đầu mối trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương. Trong từng thời kỳ cách mạng, quán triệt sâu sắc đường lối, nghị quyết của Đảng, Đảng Đoàn Bộ Công an, Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ nay là Đảng ủy Công an Trung ương - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ cơ quan Bộ Công an, Đảng bộ Bộ Nội vụ, nay là Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng Công an nhân dân đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước quyết định kịp thời, đúng đắn và tổ chức thực hiện thắng lợi những chủ trương, chính sách bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tích cực, hiệu quả sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện bày tỏ: Càng ôn lại lịch sử, truyền thống cách mạng, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Học viện càng xúc động tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, giáo dục, rèn luyện Đảng ta và các chiến sĩ cách mạng, anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Vì vậy, đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng nỗ lực, nêu cao đạo đức cách mạng, sáng tạo, có nhiều sáng kiến trong công tác, chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chi bộ phải nêu cao tính gương mẫu, phát huy dân chủ, xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh. Đồng chí tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên cùng với sự quyết tâm của mỗi cán bộ, đảng viên, Học viện Chính trị Công an nhân dân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại buổi gặp mặt, Đảng ủy Học viện Chính trị Công an nhân dân đã chúc mừng đồng chí Thiếu tướng Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

 Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện chúc mừng đồng chí Thiếu tướng Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện đã tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện cho các tập thể đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các tập thể được tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện

 

          Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website