Nâng cao chất lượng xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình bậc đại học và sau đại học trong các trường Công an nhân dân

 Ngày 27/2/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Tọa đàm khoa học “Phân định kiến thức trong xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình bậc đại học và sau đại học của các trường Công an nhân dân”. Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì Tọa đàm. Tham dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; GS.TS Phan Văn Kha, nguyên Viện trưởng Viện Giáo dục Việt Nam; các tướng lĩnh, nhà khoa học trong Công an nhân dân; đại diện đơn vị chức năng của Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử công an, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các đơn vị thuộc Học viện.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu chủ trì tại Tọa đàm

Bằng tâm huyết, trách nhiệm, các đại biểu tham dự Tọa đàm đã tập trung đánh giá vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc phân định kiến thức trong xây dựng chương trình và biên soạn giáo trình bậc đại học và sau đại học của các trường Công an nhân dân cũng như khó khăn, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục vấn đề này trong các trường Công an nhân dân hiện nay.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại Tọa đàm

GS.TS Phan Văn Kha, nguyên Viện trưởng Viện Giáo dục Việt Nam phát biểu

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Xuân Dung, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu

Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Bùi Quảng Bạ, chuyên gia cao cấp, Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu

Đồng chí Thượng tá, PGS.TS Vi Thái Lang, Trưởng Khoa Triết học và chủ  nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu

Đồng chí Thượng tá, PGS.TS Lê Trọng Hanh, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu

Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Quang Chiến, Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử công an phát biểu

Kết luận Tọa đàm, đồng chí Trung tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện cảm ơn các ý kiến phát biểu sâu sắc, có giá trị của các đại biểu tham dự. Đồng chí đề nghị các đơn vị chức năng của Học viện tiếp thu, tổng hợp trên cơ sở đó hoàn thiện báo cáo đề xuất chung về những vấn đề có liên quan, qua đó, góp phần gợi mở kinh nghiệm trong phân định kiến thức để xây dựng và rà soát chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần giữa các bậc học làm cơ sở biên soạn giáo trình, tài liệu và giảng dạy phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Chính trị Công an nhân dân nói riêng, trong các trường, học viện Công an nhân dân nói chung trong tình hình hiện nay.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm

 

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website