Nâng cao chất lượng công tác khoa học trong Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

Ngày 13/2/2020, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Tọa đàm khoa học “Góp ý kiến Dự thảo Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Công an về công tác khoa học trong tình hình mới. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo chủ trì tọa đàm. Dự tọa đàm có các thành viên trong Hội đồng khoa học và đào tạo, các đồng chí chuyên gia cấp cao của Học viện.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân phát biểu tại buổi Tọa đàm

Dự thảo Nghị quyết và Chỉ thị của Bộ Công an về công tác khoa học được Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an chủ trì xây dựng và gửi xin ý kiến các đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học trước khi hoàn thiện trình đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành. Nhận thức rõ tính chất quan trọng của hai văn bản này, khi được ban hành sẽ định hướng triển khai công tác khoa học của toàn lực lượng Công an nhân dân trong những năm tới, các đại biểu dự tọa đàm đã nghiên cứu và có những ý kiến góp ý tổng thể, tập trung vào ba nội dung trọng tâm: (1) Góp ý kiến nhằm tăng cường thực chất công tác khoa học công an phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và mô hình tổ chức mới của lực lượng Công an nhân dân; (2) Tập trung vào lĩnh vực, vấn đề trọng tâm, trọng điểm tạo đột phá, nhất là trên lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; (3) Tổ chức công tác khoa học công an một cách hợp lý trong điều kiện tổ chức mới, tập trung theo lĩnh vực, phát huy vai trò của các trung tâm nghiên cứu khoa học như: Học viện Chính trị CAND, Học viện ANND, Học viện CSND và một số trung tâm chuyên ngành khác về kỹ thuật.

Kết luận tọa đàm, đồng chí Thiếu tướng PGS.TS Trần Vi Dân yêu cầu Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học tập hợp các ý kiến góp ý của các đại biểu, đồng thời nhấn mạnh một số hướng và nội dung góp ý trọng tâm để hoàn thiện văn bản tham gia ý kiến của Học viện Chính trị Công an nhân dân như: Về tên gọi và bố cục của Nghị quyết, Chỉ thị và thời điểm ban hành phù hợp; góp ý nội dung theo các lĩnh vực khác nhau của công tác khoa học trong Công an nhân dân; về tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị nhằm đạt hiệu quả cao nhất và các vấn đề khác có liên quan.

Một số hình ảnh tại buổi Tọa đàm

 

Phòng 4

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website