Hội thảo khoa học trực tuyến toàn quốc về dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Thực hiện Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Chính phủ, Bộ Công an được giao chù trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan hữu quan chuẩn bị Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Tiếp tục củng cố, hoàn thiện hệ thống luận cứ khoa học và thực tiễn, tính cấp thiết của việc xây dựng dự án Luật quan trọng này, nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội từ sớm, từ xa, từ cơ sở trong tình hình hiện nay, sáng ngày 14/3/2022, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”. Học viện Chính trị Công an nhân dân được giao là đơn vị thường trực Hội thảo.

Hội thảo được thực hiện bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính ở hội trường Bộ Công an tại Hà Nội đến Công an các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Trung tướng TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân đồng Chủ trì Hội thảo

Trung tướng TS Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc hội thảo

Trung tướng TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân đồng Chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo ở điểm cầu chính có: PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Thượng tướng PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng ban công tác đại biểu của Quốc hội; đồng chí Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đồng chí Thiếu tướng Lê Xuân Thành, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng; GS.TS Hoàng Chí Bảo; GS.TS Nguyễn Văn Tài; TS Lương Thanh Cường; các tướng lĩnh trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và các chuyên gia trên lĩnh vực pháp luật, các đại biểu có bài tham luận đăng Kỷ yếu Hội thảo.

Tham dự Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; Văn phòng trung ương Đảng; Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Ủy ban của Quốc hội: Ủy ban pháp luật; Ủy ban Quốc phòng và an ninh; Ủy ban các vấn đề xã hội; Ủy ban kinh tế; Ủy ban tài chính, ngân sách; Viện nghiên cứu lập pháp của Quốc hội; Bộ Tư pháp; Bộ Thông tin và truyền thông; Bộ Tài Chính; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ, Bộ quốc phòng; Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng; Báo Nhân dân. Đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

Tại điểm cầu Công an các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có các đồng là Bí thư, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố và lãnh đạo đại diện Tỉnh ủy/thành ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, đoàn đại biểu quốc hội, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; các Sở, ngành có liên quan; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã; các đồng chí Giám đốc Công an tỉnh/thành phố Trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các Phòng chức năng thuộc Công an tỉnh/thành phố và lãnh đạo Công an cấp huyện. Tổng số đại biểu tại 64 điểm cầu là 6.289 đồng chí, trong đó: trên 1.000 đại biểu ngoài Công an nhân dân và hơn 5.000 đại biểu thuộc Công an các tỉnh/thành phố.

Tới dự và đưa tin về Hội thảo tại các điểm cầu có Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

          Phát biểu khai mạc hội thảo và trình bày báo cáo đề dẫn, định hướng Hội thảo, đồng chí Trung tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh: Thực hiện phân công của Chính phủ, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương chủ trì xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đây là dự án Luật rất quan trọng, góp phần thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng về bảo vệ an ninh, trật tự, nhất là tại Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: “… Quan tâm xây dựng lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cơ sở đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở”, cụ thể hóa các quy định tại các điều 46, 64, 68 của Hiến pháp năm 2013, hướng tới xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân trong tình hình mới, tạo cơ sở pháp lý để huy động lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự từ xa, từ sớm, từ cơ sở. Thực tiễn bảo vệ an ninh, trật tự đòi hỏi phải nghiên cứu, xác lập, đề xuất các giải pháp chính trị, pháp lý phù hợp, có tính chiến lược, ổn định, lâu dài, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự tại địa bàn là rất cần thiết hiện nay.

Chuẩn bị tổ chức Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được sự quan tâm, cộng tác, phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành có liên quan, Công an các đơn vị, địa phương, các nhà nghiên cứu khoa học có uy tín, cán bộ hoạt động thực tiễn giàu kinh nghiệm trong và ngoài ngành CAND; với gần 60 báo cáo khoa học có chất lượng, tâm huyết và trách nhiệm, đề cập toàn diện các vấn đề lý luận và thực tiễn về phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự và nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, được biên tập thành Kỷ yếu hội thảo. Tại buổi Hội thảo, có 11 ý kiến phát biểu tham luận của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân tại điểm cầu chính và các điểm cầu. Trong đó đã tập trung phân tích sâu những vấn đề: (1) Làm rõ sự cần thiết của việc xây dựng dự án Luật và vị trí, vai trò, tầm quan trọng của dự án Luật đối với đời sống xã hội nói chung, công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói riêng. (2) Xây dựng các luận cứ khoa học, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của dự thảo Luật để bảo đảm cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hoạt động tốt hơn. (3) Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn công tác, chiến đấu, phân công, phân cấp, quan hệ phối hợp của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, phân tích, luận giải cơ sở thực tiễn, bài học kinh nghiệm và những vấn đề trọng tâm cần quan tâm và phương hướng xây dựng, hoàn thiện dự án Luật nêu trên trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo đánh giá cao ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Hội trường và các điểm cầu, cũng như các báo cáo khoa học đăng trong Kỷ yếu và nhấn mạnh: Các ý kiến tham luận trực tiếp tại Hội thảo và các báo cáo khoa học đã tập trung làm rõ một số vấn đề sau:

Một là, phân tích, làm rõ sự cần thiết của việc xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và vị trí, vai trò, tầm quan trọng của dự án Luật đối với đời sống xã hội nói chung, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là tại cơ sở nói riêng.

Hai là, Hội thảo đã tập trung thảo luận, phân tích, chỉ rõ luận cứ khoa học của việc xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên các phương diện: cơ sở lý luận, cơ sở chính trị, pháp lý và cơ sở thực tiễn.

Ba là, từ thực tiễn công tác, chiến đấu, phân công, phân cấp, quan hệ phối hợp của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, nhiều tham luận đã đánh giá khái quát tình hình, kết quả quan trọng đạt được cũng như những bất cập, hạn chế trong việc phân công, phối hợp giữa các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Qua đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới, trong đó việc xây dựng, ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để bảo đảm cho các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là rất cần thiết trong tình hình hiện nay.

Từ kết quả Hội thảo, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Văn phòng Bộ Công an, Học viện Chính trị CAND nhanh chóng xây dựng báo cáo kết quả hội thảo theo các chủ đề mà hội thảo đã đề cập để báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, phục vụ cho việc chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Cục Truyền thông Công an nhân dân có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Công an nhân dân làm tốt công tác tuyên truyền về Hội thảo quan trọng này./.

Một số hình ảnh tại Hội thảo khoa học trực tuyến:

Các đồng chí đại biểu tham luận tại điểm cầu chính

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tham luận tại Hội thảo

Các đồng chí đại biểu tham luận tại điểm cầu địa phương

Các đồng chí đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu chính

 

Phùng Hưng

 

 

 

 

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website