Tọa đàm ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học đối với các hệ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Chính trị Công an nhân dân

Ngày 13/12, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Tọa đàm ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học đối với các hệ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện. Thừa ủy quyền của đồng chí Giám đốc Học viện, đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Bùi Quảng Bạ, chuyên gia cấp cao của Học viện chủ trì buổi toạ đàm; tham dự còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện, lãnh đạo và cán bộ Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học.

Thời gian qua, Học viện đã tập trung tổ chức tốt hoạt động nghiên cứu khoa học và đạt được những kết quả rất tích cực, với 83 sản phẩm nghiên cứu, trong đó có 28 luận án, 42 đề tài khoa học các cấp (05 đề tài khoa học cấp Nhà nước, 23 đề tài khoa học cấp Bộ, 14 đề tài khoa học cấp cơ sở), 13 kỷ yếu hội thảo khoa học các cấp (01 hội thảo cấp Nhà nước, 02 hội thảo cấp Bộ, 09 hội thảo cấp Học viện, 01 hội thảo cấp khoa/phòng). Nội dung tập trung chủ yếu trên các vấn đề như quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an ninh xã hội, xung đột xã hội, công tác tham mưu CAND, công tác vận động quần chúng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, văn hóa ứng xử trong CAND, quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị... Đây là nguồn tư liệu phong phú để ứng dụng vào xây dựng giáo trình, tài liệu dạy học hiệu quả.

 Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: rà soát, đánh giá lại toàn bộ sản phẩm nghiên cứu khoa học; thống nhất danh mục sản phẩm nghiên cứu khoa học và ứng dụng đối với từng sản phẩm vào biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học theo ngành, hệ, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng cụ thể với lộ trình thực hiện rõ ràng; phương pháp và kế hoạch phân công, phân cấp cụ thể trong tổ chức thực hiện.

Ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tham luận của các đại biểu tại toạ đàm, Thiếu tướng GS.TS Bùi Quảng Bạ mong muốn toàn thể cán bộ, giảng trong trong Học viện nâng cao nhận thức trong việc ứng dụng sản phẩm nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học của Học viện ngày càng phong phú, đa dạng, phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập, nghiên cứu trong thời gian tới.

Các đồng chí đại biểu tham dự toạ đàm

HỒNG NGỌC

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website