Hội thảo khoa học “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”

Thực hiện chương trình công tác năm 2021 của Hội đồng lý luận Bộ Công an, ngày 23/12/2021 tại Học viện Chính trị Công an nhân dân, Tiểu ban lý luận xây dựng lực lượng, hậu cần – kỹ thuật CAND đã tổ chức hội thảo khoa học cấp Tiểu ban với chủ đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Thừa ủy quyền của đồng chí Trưởng Tiểu ban, Giám đốc Học viện Chính trị CAND, đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Bùi Quảng Bạ, chuyên gia cấp cao của Học viện chủ trì Hội thảo. Tham dự buổi Hội thảo có đại diện lãnh đạo: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Học viện An ninh nhân dân; Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân; Cao đẳng An ninh nhân dân; Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I…; đại diện lãnh đạo và phòng chức năng Công an một số địa phương.

Về phía Học viện Chính trị Công an nhân dân có Đại tá, TS Tống Văn Khuông, Phó Giám đốc Học viện; Thiếu tướng Lê Văn Long, chuyên gia cấp cao; đại diện lãnh đạo các đơn vị khoa, phòng chức năng thuộc Học viện và các nhà khoa học, giảng viên thuộc Học viện.

Các đồng chí đại biểu tham dự Hội thảo

          Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Chủ trì Hội thảo nhấn mạnh việc tổ chức Hội thảo với chủ đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh lực lượng Công an nhân dân đang hoàn thiện Đề án “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đã được xác định rõ trong Nghị quyết Đại hội XIII và trước những yêu cầu, đòi hỏi mới của thực tiễn đặt ra đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân. Ban Tổ chức mong muốn thông qua hội thảo này sẽ cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn vững chắc giúp tham mưu, kiến nghị với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các cơ quan chức năng về giải pháp góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

          Ban Tổ chức đã nhận được 26 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và biên tập thành kỷ yếu Hội thảo. Tại buổi Hội thảo có 09 ý kiến phát biểu của các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ thực tiễn; các ý kiến phát biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nhiều nội dung theo các nhóm vấn đề: (1) Nhận diện thế nào là lãnh đạo, chỉ huy; (2) Nhận diện về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy; (3) Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân hiện nay; (4) Những yêu cầu, vấn đề mới đặt ra đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân. Qua đó thống nhất một số vấn đề lý luận và gợi mở một số nội dung cần tiếp tục phân tích, làm rõ.

          Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, thảo luận trực tiếp tại Hội thảo, đồng chí Chủ trì đã khái quát và kết luận các nội dung; trong đó, khẳng định: Buổi Hội thảo đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trên tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và khoa học; các bài tham luận đã làm rõ về lý luận và thực tiễn; yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Các ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ nhiều nội dung và qua đó đã thống nhất về nhận thức. Trong đó, về mục tiêu xác định: đối với cá nhân có phẩm chất năng lực, đạo đức, xây dựng phương pháp, phong cách làm việc khoa học, đạo đức lối sống trong sạch, văn hóa ứng xử và trách nhiệm nêu gương; xây dựng một tập thể hoạt động hiệu quả, cơ cấu tổ chức tinh gọn, đội ngũ tinh nhuệ. Từ những nhận thức nêu trên, các đại biểu cho rằng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới cần bám sát 03 quan điểm và 06 giải pháp chủ yếu gồm: làm tốt công tác quy hoạch cán bộ; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng; bố trí đúng người, đúng việc, tạo điều kiện để cán bộ phát triển; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; có chế độ, chính sách phù hợp; có đề án tổng thể để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy; bám sát yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng (cán bộ là khâu quyết định; công tác cán bộ là khâu then chốt); xây dựng đội ngũ lãnh đạo chỉ huy là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị mà trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy CATW, cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, địa phương. Đồng thời đã chỉ rõ phương thức để thực hiện.

          Đồng chí Chủ trì Hội thảo thay mặt Ban tổ chức Hội thảo gửi lời cảm ơn đến các đại biểu đã quan tâm tham dự Hội thảo, nhất là các đồng chí phát biểu thể hiện sự tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm. Đề nghị Viện Khoa học chính trị Công an nhân dân - đơn vị thường trực Hội thảo tiếp thu các ý kiến phát biểu, tiếp tục nghiên cứu để tham mưu cho Tiểu ban có báo cáo, kiến nghị với Hội đồng lý luận Bộ Công an và tham vấn cho Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cũng như tư vấn cho các đơn vị chức năng của Bộ về những nội dung thuộc chủ đề Hội thảo, góp phần hoạch định chính sách và tổ chức triển khai thực hiện để xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 

Phòng 8

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website