Hội thảo khoa học cấp Bộ “Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”

Thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Chính phủ, Bộ Công an được giao chuẩn bị dự án "luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở". Để làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng dự án Luật, ngày 08/02/2022, tại Học viện Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an đã tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án: "Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở". Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị CAND chủ trì Hội thảo.

Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị CAND chủ trì Hội thảo

Tham dự buổi Hội thảo có các nhà khoa học: Trung tướng. GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, thành viên Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng; GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn, Phó Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam; GS.TS Đinh Xuân Dũng, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương; GS.TS Nguyễn Hùng Hậu, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện văn hóa và phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Trương Hồ Hải, Viện trưởng Viện Nhà nước và pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS Nguyễn Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Hội đồng lý luận Trung ương; PGS.TS Bùi Nguyên Khánh, Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội; Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Phùng Hồng, nguyên Tổng biên tập Tạp chí CAND; Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học và chiến lược Công an; Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Phong Hòa, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Đại tá, PGS.TS Trần Nam Chuân, Viện Khoa học chiến lược Bộ Quốc phòng; PGS.TS Trần Thị Diệu Oanh, Học viện Hành chính quốc gia. Đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng có: Thiếu tướng Vũ Ngọc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Đại tá Trần Thành Phong, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; Đại tá Hà Xuân Duy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường; Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn; Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang; Đại tá Đỗ Tiến Thùy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang; đại diện lãnh đạo Ủy ban pháp luật của Quốc hội; Viện nghiên cứu lập pháp của Quốc hội; Vụ pháp chế và quản lý khoa học, công nghệ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các đơn vị chức năng phối hợp tổ chức Hội thảo (V01, V03, V04, H01); Bí thư, Chủ tịch, Trưởng Công an xã, phường, thị trấn tỉnh/thành phố có bài tham luận hội thảo.

Về phía Học viện Chính trị Công an nhân dân có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng lãnh đạo, cán bộ các đơn vị thuộc Học viện và học viên hệ Đại học chính quy đang học tập.

Dự đưa tin về Hội thảo có phóng viên các cơ quan báo chí: Báo Nhân dân, Báo Công an nhân dân; Thông tấn xã Việt Nam; Truyền hình Nhân dân; Truyền hình ANTV; Truyền hình Quốc hội.

          Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Chủ trì Hội thảo nhấn mạnh việc tổ chức Hội thảo với chủ đề “Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án: "Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở" là hết sức cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng góp phần làm sáng tỏ luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng Dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 Chính phủ giao Bộ Công an chuẩn bị. Với mục đích đó, Ban Tổ chức mong muốn các đại biểu tham dự Hội thảo phát biểu tham luận làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của việc xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở và sự cần thiết, nội dung cơ bản cần hoàn thiện về thể, pháp luật đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Thông qua tổ chức Hội thảo này sẽ cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn vững chắc giúp tham mưu, kiến nghị với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các cơ quan chức năng và Ban soạn thảo Dự án luật những vấn đề có liên quan để hoàn thiện Dự án luật trình Chính phủ báo cáo Quốc hội đúng tiến độ.

          Ban Tổ chức đã nhận được 33 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã một số địa phương; cán bộ thực tiễn từ Công an quận, huyện, xã, phường, thị trấn các địa phương và biên tập thành kỷ yếu Hội thảo. Tại buổi Hội thảo có 15 ý kiến phát biểu của các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ thực tiễn; các ý kiến phát biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nhiều nội dung theo các nhóm vấn đề: (1) Về tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở hiện nay. (2) Yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở đặt ra hiện nay. (3) Chức năng, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở hiện nay. (4) Sự cần thiết của việc ban hành Luật. (5) cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật về công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở trong thời gian tới. (6) Kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức hoạt động bảo đảm an ninh trật tự ở các địa phương, phương hướng thời gian tới và những kiến nghị đề xuất. Qua đó đã thống nhất một số vấn đề lý luận, thực tiễn và gợi mở một số nội dung cần tiếp tục phân tích, làm rõ và đề xuất, kiến nghị.

          Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, thảo luận trực tiếp tại Hội thảo, đồng chí Chủ trì đã khái quát và kết luận các nội dung; trong đó, khẳng định: Các ý kiến phát biểu đã phân tích, làm rõ và đều thống nhất thấy rằng: ở đơn vị cơ sở cần thiết phải có lực lượng tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự bên cạnh lực lượng chuyên trách là Công an; việc ban hành Luật là cần thiết, rất cấp bách trong bối cảnh hiện nay để thống nhất về cơ sở pháp lý cho việc quản lý nhà nước về an ninh, trật tự ở cơ sở; tránh chồng chéo, trùng dẫm và bảo đảm các hoạt động trong nhà nước pháp quyền phải được quy định thống nhất, rõ ràng, cụ thể; việc ban hành Luật để đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trong dài hạn, không chỉ để giải quyết vấn đề trước mắt (việc giải quyết vấn đề Công an xã bán chuyên trách chỉ là nội dung thứ yếu và cơ bản đã có hướng giải quyết); việc ban hành Luật nhằm  phân công, bố trí, tổ chức lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở được khoa học, chặt chẽ, hợp lý mà không làm xáo trộn việc triển khai thực hiện hiện nay cũng như vấn đề tăng biên chế, tăng kinh phí.....

Trên cơ sở kết quả chuẩn bị và tổ chức Hội thảo, đồng chí Chủ trì Hội thảo nhấn mạnh: Mặc dù thời gian chuẩn bị không nhiều nhưng với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ, buổi Hội thảo đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học; các bài tham luận đã làm rõ về lý luận và thực tiễn; yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Các ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ nhiều nội dung và qua đó đã thống nhất về nhận thức về sự cần thiết phải ban hành Luật “"Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Thay mặt Ban tổ chức Hội thảo, Đồng chí Chủ trì Hội thảo gửi lời cảm ơn đến các đại biểu đã quan tâm tham dự Hội thảo, nhất là các đồng chí phát biểu thể hiện sự tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm. Đề nghị Ban Thư ký Hội thảo tiếp thu các ý kiến phát biểu, tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện báo cáo kết quả Hội thảo để có báo cáo, kiến nghị với Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cũng như tư vấn cho các đơn vị chức năng của Bộ, Ban soạn thảo Dự án Luật về những nội dung thuộc chủ đề Hội thảo, góp phần hoàn thiện dự án Luật để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến./.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh phát biểu tại hội thảo. 

GS.TS Đinh Xuân Dũng phát biểu tại hội thảo. 

GS.TS Nguyễn Hùng Hậu phát biểu tại hội thảo. 

Thiếu tướng, PGS, TS. Nguyễn Phong Hòa phát biểu tại hội thảo. 

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Phùng Hồng phát biểu tại hội thảo. 

PGS.TS Trần Nam Chuân phát biểu tại hội thảo

PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng phát biểu tại hội thảo. 

Đại tá, TS Tống Văn Khuông, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND trình bày đề dẫn hội thảo

Các đồng chí đại biểu tham dự hội thảo

Phùng Hưng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website