Hội thảo khoa học trực tuyến toàn quốc về dự án luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Tiếp theo thành công từ cuộc Hội thảo khoa học diễn ra buổi sáng ngày 14/3/2022, trong buổi chiều cùng ngày, tại hội trường Bộ Công an ở Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ”. Hội thảo được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu tại Công an 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Học viện Chính trị Công an nhân dân được giao là đơn vị thường trực Hội thảo.

Trung tướng TS Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân đồng Chủ trì Hội thảo

Trung tướng TS Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội thảo

Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại hội thảo

Trung tướng TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân đồng Chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo ở điểm cầu chính có: đồng chí Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông quốc gia; Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam.

Về phía các nhà khoa học, có: PGS.TS Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Nguyễn Thanh Chương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học giao thông vận tải; TS Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải; TS Phạm Hồng Công, Giám đốc Trung tâm tin học và tính toán, Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam; cùng các chuyên gia của Tổng cục đường bộ Việt Nam; Cục quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông; Viện chiến lược và phát triển giao thông vận tải; các tướng lĩnh trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và các chuyên gia trên lĩnh vực pháp luật; các đại biểu có bài tham luận đăng Kỷ yếu Hội thảo.

Tham dự Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng của các Ban đảng, các Ủy ban của Quốc hội, các Bộ, cơ quan có liên quan, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

 Tại điểm cầu Công an các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có các đồng chí lãnh đạo đại diện Tỉnh ủy/thành ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, đoàn đại biểu quốc hội, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; các Sở, ngành có liên quan; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã; các đồng chí Giám đốc Công an tỉnh/thành phố Trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các Phòng chức năng thuộc Công an tỉnh/thành phố và lãnh đạo Công an cấp huyện. Tổng số đại biểu tại 64 điểm cầu có gần 6.400 người.

Tới dự và đưa tin về Hội thảo tại các điểm cầu có Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương.

Trình bày báo cáo đề dẫn hội thảo, đồng chí Trung tướng TS Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có chủ trương và chỉ đạo xây dựng 02 dự án Luật liên quan đến giao thông đường bộ, bao gồm: Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Sự phát triển của cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ cùng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng trong bối cảnh đổi mới, mở cửa hội nhập quốc tế, các tuyến giao thông đã trở thành những tuyến, địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự. Trước thực tế đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, phối hợp với các ngành, các cấp, chính quyền địa phương, với vai trò nòng cốt, lực lượng Công an nhân dân đã làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong hoạt động giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy số vụ tai nạn giao thông diễn ra trên tuyến giao thông đường bộ đã giảm nhưng chưa bền vững, các vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, để lại hậu quả hết sức nghiêm trọng cho cả gia đình và xã hội. Các hoạt động phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự an toàn xã hội diễn ra ngày càng phức tạp hơn, trong đó có những vụ, việc rất phức tạp, nghiêm trọng. Xu hướng lợi dụng việc tác động hoạt động giao thông đường bộ để chống phá Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống; phạm tội trên tuyến giao thông và nhiều loại tội phạm khác đang được các đối tượng khai thác, sử dụng gây thách thức không nhỏ đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Điều này cho thấy, bảo đảm trật tự, an toàn trên tuyến giao thông đường bộ là một nhiệm vụ cấp bách đặt ra trong tình hình hiện nay.

Trước tình hình đó, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã nêu rõ: Xây dựng hệ thống pháp luật, thể chế pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai minh bạch, ổn định, với tư duy mới, phù hợp với thực tiễn; đảm bảo an ninh xã hội, an ninh con người; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn; kiềm chế gia tăng tai nạn giao thông đồng bộ; hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hạ tầng.

Việc hoàn thiện cơ sở pháp luật góp phần bảo vệ cơ sở hạ tầng quốc gia; phòng, chống các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên lĩnh vực giao thông đường bộ là hết sức cần thiết, là sự thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, sự cụ thể hóa quy định của Hiến pháp, sự  đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Chuẩn bị cho Hội thảo này, Ban tổ chức đã nhận được 33 báo cáo khoa học rất tâm huyết, trách nhiệm, chất lượng của các đồng chí lãnh đạo, chuyên gia, nhà hoạt động thực tiễn và biên tập thành Kỷ yếu Hội thảo. Tại Hội thảo diễn ra có 10 ý kiến phát biểu tại điểm cầu chính và các điểm cầu. Các ý kiến phát biểu đã tập trung làm rõ về: 

Thứ nhất, luận giải, làm rõ những vấn đề thuộc về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, giao thông “động” trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ ở Việt Nam và sự tác động, ảnh hưởng đến bảo đảm an toàn về tài sản, tính mạng, sức khỏe đối với người tham gia giao thông, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013. Qua đó chỉ ra những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Thứ ba, phân tích đánh giá sự tác động, ảnh hưởng đến đời sống xã hội trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, có so sánh, tham khảo kinh nghiệm một số nước trên thế giới về xây dựng, ban hành Luật.

          Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định: Với tinh thần làm việc tập trung và khoa học, Hội thảo khoa học cấp Bộ Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ” đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các ý kiến tham luận trực tiếp tại Hội thảo và các báo cáo khoa học đã nêu, phân tích qua việc tiếp cận trên nhiều bình diện về những vấn đề thuộc nội dung điều chỉnh của Luật trật tự, an toàn giao thông. Qua đó, đều thống nhất cho rằng, việc bảo đảm quyền con người, an toàn tính mạng, an toàn giao thông được đặt ra cấp bách hiện nay và đã được xác định trong các văn bản của Đảng, Nhà nước xác định trên tinh thần: An toàn tính mạng, con người, an toàn giao thông phải được đặt lên hàng đầu; bằng mọi biện pháp, giải pháp để bảo đảm an toàn, phòng ngừa hậu quả, tác hại xảy ra, phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để xảy ra hậu quả.

          Dưới góc độ tiếp cận theo hướng về quản lý kinh tế, quả lý xã hội hoặc trên cơ sở phân tích từ cách tiếp cận về hạ tầng kỹ thuật, quy trình khai thác, sử dụng, vận hành hệ thống kết cấu kỹ thuật giao thông hay trên phương diện quản lý xã hội mà các đại biểu với tư cách (đại biểu Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Việt Nam phát biểu tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An), đại diện cho người lao động, công nhân và tư cách cá nhân là người tham gia giao thông hay đại biểu Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông, đại biểu Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ; Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông Quốc gia; các đại biểu là đại biểu quốc hội và các đại biểu khác đều khẳng định về sự cần thiết phải có luật độc lập điều chỉnh về vấn đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ bên cạnh Luật đường bộ.

          Trên cơ sở các ý kiến phát biểu và các báo cáo khoa học của Hội thảo, đồng chí Thứ trưởng cũng nêu vấn đề và cho rằng: Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cũng thẳng thắn nhìn nhận trong việc tổ chức triển khai thực hiện, các lực lượng của Bộ Công an cũng còn có chồng chéo về chức năng khi xử lý, giải quyết vấn đề về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nội dung này đã được nhìn nhận và sẽ được khắc phục theo hướng điều chỉnh để thống nhất đầu mối, thuận tiện cho người dân và bảo đảm quyền con người. Ban soạn thảo dự án Luật sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham luận tại Hội thảo và những nội dung được nêu trong báo cáo khoa học của Hội thảo để hoàn thiện dự thảo luật, phấn đấu sẽ báo cáo Chính phủ để trình dự án Luật ra Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ ba cho ý kiến để thông qua tại kỳ họp thứ tư.

Thay mặt Ban Tổ chức, đồng chí Thứ trưởng đã cảm ơn các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà hoạt động thực tiễn, các vị đại biểu đã tham gia viết bài tham luận và tới dự hội thảo; ghi nhận các ý kiến sâu sắc và đóng góp quý báu, nhất là đã đề xuất giải pháp thiết thực góp phần vào thành công của Hội thảo. Ban Tổ chức đánh giá cao sự nỗ lực của Học viện Chính trị Công an nhân dân đã phối hợp với  C08 và các đơn vị của Bộ chuẩn bị công phu, nghiêm túc,trách nhiệm, trí tuệ và khoa học góp phần quan trọng tạo nên thành công của Hội thảo .

Một số hình ảnh tại Hội thảo khoa học trực tuyến:

Đồng chí Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải tham luận tại hội thảo

Đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông quốc gia tham luận tại hội thảo

Các đồng chí đại biểu tham luận tại điểm cầu địa phương

Các đồng chí đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu chính

 

                                                                                Phùng Hưng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website