Đảng bộ các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng triển khai Nghị quyết đại hội lần thứ XII của Đảng
 
Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Bộ phát biểu khai mạc tại Hội nghị.
 
Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu nêu rõ: Văn kiện Đại hội Đảng có nhiều điểm mới, trong đó có những vấn đề mang tính chiến lược, đột phá trong phát triển tư duy, lý luận của Đảng ta trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh và đối ngoại...
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
 
Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa hết sức quan trọng thiết thực nhằm giúp cho cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy, cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết Đại hội XII; từ đó xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát với đặc điểm, yêu cầu công tác, chức năng, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đơn vị mình.
 
Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long  giới thiệu, truyền đạt nội dung cơ bản trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung của Nghị quyết; viết bài thu hoạch theo đúng yêu cầu của Đảng ủy Công an Trung ương đề ra; triển khai, thực hiện nghị quyết có hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống...
Theo Anh Hiếu, Báo CAND
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website