Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác văn phòng cấp ủy trong Công an nhân dân năm 2016
Phát biểu tại Lễ khai giảng, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng nêu rõ: Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, phục vụ đáp ứng kịp thời và hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nhất là việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và đại hội đảng các cấp trong CAND, việc bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy cho lãnh đạo, cán bộ chuyên trách làm công tác văn phòng cấp ủy là hết sức cần thiết. Vì vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW đã giao Văn phòng Đảng ủy CATW chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy trong CAND năm 2016 theo Kế hoạch số 24-KH/ĐUCA ngày 27/7/2106 của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW. Trung tướng Nguyễn Danh Cộng mong muốn, nội dung, chương trình lớp bồi dưỡng sẽ bổ sung những kiến thức cần thiết nhất để giúp các đồng chí khi trở về đơn vị vận dụng để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác văn phòng cấp ủy, tham mưu phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng.
 
Thiếu tướng GS.TS. Trương Giang Long trực tiếp truyền đạt tại Lớp bồi dưỡng
 
Tham dự lớp bồi dưỡng công tác văn phòng cấp ủy gồm 100 đồng chí là lãnh đạo và cán bộ chuyên trách làm công tác văn phòng cấp ủy của các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ; Công an, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại lớp học, các đồng chí sẽ nghe giới thiệu, nghiên cứu chuyên đề về nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy như: Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội thứ XII của Đảng và quan điểm, định hướng lớn về bảo vệ an ninh, trật tự trong Nghị quyết Đại hội thứ XII của Đảng; quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; tư duy hệ thống và công tác tham mưu của cấp ủy trong CAND giai đoạn hiện nay; công tác văn phòng cấp ủy trong CAND; kỹ năng biên tập, xây dựng văn bản của đảng…
 
Tại lớp học, các học viên sẽ được nghe giới thiệu, nghiên cứu chuyên đề về nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy như: Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội thứ XII của Đảng và quan điểm, định hướng lớn về bảo vệ ANTT trong Nghị quyết Đại hội thứ XII của Đảng; quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới; Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; tư duy hệ thống và công tác tham mưu của cấp ủy trong CAND giai đoạn hiện nay; Công tác văn phòng cấp ủy trong CAND; kỹ năng biên tập, xây dựng văn bản của Đảng và công tác văn thư, hồ sơ lưu trữ …
 
Bên cạnh việc nghe giới thiệu, nghiên cứu chuyên đề về nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy, Ban Tổ chức cũng dành thời gian để các đồng chí tham dự lớp bồi dưỡng đi thực tế, trao đổi kinh nghiệm về công tác văn phòng cấp ủy tại Công an địa phương và viết bài thu hoạch./.
 
Theo Báo CAND
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website