Tiếp tục thực hiện chế độ chính uỷ, chính trị viên trong Công an nhân dân
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết dự và chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo còn có Trung tướng Trần Bá Thiều, Ủy viên ĐUCATW, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND), Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo; Thiếu tướng Nguyễn Văn Bổng, Cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam…
 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu kết luận tại Hội thảo.
 
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chỉ đạo ĐUCATW nghiên cứu, xây dựng Đề án “Thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên ở một số đơn vị cơ động, chiến đấu tập trung và có tính đặc thù trong CAND”. Việc thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên là vấn đề lớn và mới, vì vậy, ĐUCATW đã báo cáo và được Ban Bí thư đồng ý trình Bộ Chính trị phê duyệt đề án thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động để đánh giá, rút kinh nghiệm và quyết định những bước tiếp theo.
 
Tại Hội thảo, Trung tướng Trần Bá Thiều nhấn mạnh: Chế độ chính ủy, chính trị viên được triển khai thực hiện lần đầu tiên ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, việc sơ kết thực hiện cần được đánh giá toàn diện và sâu sắc, làm rõ những kết quả đã đạt được và những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy định 216 trong CAND nói chung và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động nói riêng. Những ý kiến tham gia tại Hội thảo sẽ là cơ sở cho việc đánh giá, sơ kết việc thực hiện Quy định 216 của ĐUCATW thật đầy đủ, khách quan; đảm bảo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảng, công tác chính trị trong CAND, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới và xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
 
Thiếu tướng Nguyễn Văn Bổng trình bày tham luận tại Hội thảo.
 
Tại Hội thảo, nhìn chung các ý kiến tham gia đều khẳng định, sau 02 năm, việc thực hiện chế độ chính uỷ, chính trị viên ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã phát huy trí tuệ, sức mạnh đoàn kết tập thể; tạo thuận lợi để thủ trưởng đơn vị có thời gian tập trung vào công tác chuyên môn nghiệp vụ và quản lý, điều hành các hoạt động chung của đơn vị được hiệu quả hơn. Vai trò chủ trì về chuyên môn nghiệp vụ của người chỉ huy được tăng cường và củng cố vững chắc; vai trò chủ trì của chính uỷ, chính trị viên được khẳng định trên mọi mặt công tác; chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng được nâng cao; các nguyên tắc trong xây dựng đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả, tránh được những sai sót trước đây.
 
Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của chính uỷ, chính trị viên và thủ trưởng đơn vị cũng như các mối quan hệ của thủ trưởng đơn vị và chính uỷ, chính trị viên, đại đa số các ý kiến tại Hội thảo đều cho rằng thủ trưởng đơn vị và chính uỷ, chính trị viên đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình, các mối quan hệ được thực hiện tốt, đảm bảo theo đúng quy định.
 
Về phương hướng thực hiện Quy định 216, các ý kiến tại Hội thảo đều đồng ý với đề xuất: Tiếp tục thực hiện chế độ chính uỷ, chính trị viên ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và triển khai thực hiện ở các đơn vị vũ trang, chiến đấu tập trung (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; các trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội Cảnh sát cơ động ở Công an địa phương) và có tính đặc thù trong CAND (Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp), sau 03 năm sẽ tổng kết và mở rộng thực hiện trong toàn lực lượng CAND.
 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu tham dự Hội thảo.
Kết luận tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, việc thực hiện chế độ chính uỷ, chính trị viên ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng chính trị, nâng cao năng lực, sức chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham gia để hoàn chỉnh đề án trình Đảng uỷ Công an Trung ương trước khi trình Ban Bí thư cho ý kiến chỉ đạo. Khẩn trương rà soát lại các văn bản hướng dẫn việc thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên theo hướng lấy Quy định 216 làm mục tiêu, làm định hướng để điều chỉnh theo đúng quy định, đúng pháp luật, phù hợp với thực tiễn./.
 
Theo Khánh Ngân, Cổng TTĐT Bộ Công an 
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website