Đảng bộ Học viện Chính trị CAND tổ chức Hội nghị Kiểm điểm Ban Thường vụ năm học 2020-2021 và kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng

Sáng ngày 30/12/2021, Đảng bộ Học viện Chính trị Công an nhân dân đã trang trọng tổ chức Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện năm học 2020-2021 và kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nhằm kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác năm học 2020-2021; kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đề ra chủ trương, giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế; xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Học viện năm học 2021-2022.

Đồng chí Trung tướng Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu

Tham dự Hội nghị, về phía khách mời có đại diện lãnh đạo cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương, Cục X03; về phía Đảng bộ Học viện Chính trị CAND có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, bí thư, phó bí thư các tổ chức đảng trực thuộc, đại diện các tổ chức quần chúng thuộc Học viện.

Đồng chí Thiếu tướng Đinh Ngọc Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu

Đồng chí Thiếu tướng Dương Như Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Như Lôi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu

Đồng chí Đại tá Tống Văn Khuông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Thiếu tướng Dương Như Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đã trình bày tóm tắt Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện năm học 2020-2021 và báo cáo kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Trong đó đã nhấn mạnh, năm học 2020-2021, mặc dù chịu tác động mạnh mẽ của dịch bệnh Covid 19 và việc di chuyển trụ sở làm việc nhưng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện đã luôn đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hiệu quả các mặt công tác của Học viện và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trên tất cả các mặt công tác. Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện thường xuyên chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống trong toàn đảng viên, cán bộ chiến sĩ. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương, đặc biệt là việc nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Học viện gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chú trọng công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận chính trị. Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Đảng bộ Học viện trên tinh thần dân chủ, khách quan, minh bạch theo đúng cương lĩnh, điều lệ Đảng và quy chế làm việc của Đảng ủy Học viện.

Cùng với báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ, cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện đã nghiêm túc kiểm điểm, phê bình, tự phê bình, trong đó tập trung làm rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực phụ trách và đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ năm học 2021-2022, góp phần xây dựng Học viện ngày càng phát triển.

Hội nghị đã nghe báo cáo nhận xét của 05 chi bộ về quá trình sinh hoạt đảng tại chi bộ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và 04 ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Đảng ủy Học viện đối với tập thể Ban Thường vụ và từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ. Các ý kiến đã góp ý trên tinh thần chân thành, thẳng thắn, khách quan. Qua đó, góp phần giúp tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện phát huy những điểm mạnh, khắc phục những hạn chế để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tốt các mặt công tác của Học viện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trung tướng Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đề nghị tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện cần tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại của tập thể và từng cá nhân nhằm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ công tác, nhất là công tác giáo dục đào tạo của Học viện, góp phần khẳng định vị thế của Học viện trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, được tổ chức thực hiện dân chủ, cởi mở, thắng thắn, trên tinh thần tự phê bình, phê bình nghiêm túc, khách quan và mang tính xây dựng, đoàn kết cao. Với tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ và sự nghiêm túc, Hội nghị đã thành công tốt đẹp, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị

 

Hương Diệu

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website