Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương thăm Học viện Chính trị Công an nhân dân

Nhân Kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021), chiều 17/11, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương cùng đoàn công tác Ban Tuyên giáo trung ương đến thăm và chúc mừng Học viện Chính trị Công an Nhân dân.

Về phía Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an có đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Đón tiếp đoàn công tác, về phía Học viện có đồng chí Trung tướng Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng lý luận trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, các chuyên gia cấp cao và toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên Học viện.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng thầy cô Học viện Chính trị Công an nhân dân

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng thầy cô Học viện Chính trị CAND

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, đồng chí Giám đốc Học viện đã báo cáo đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương và đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác về một số tình hình, kết quả công tác của Học viện. Ngay từ khi thành lập, Học viện đã tập trung, chủ động xây dựng Đề án báo cáo Bộ Công an, Ban Tuyên Giáo Trung ương, Ban Tổ chức trung ương về việc tổ chức đào tạo cấp bằng Cao cấp lý luận chính trị; trên cơ sở đó ngày 28/12/2017, Ban Bí thư ra Kết luận số 25 giao Đảng ủy Công an trung ương phối hợp Quân ủy trung ương xây dựng Đề án đào tạo cấp bằng cao cấp lý luận chính trị trong Quân đội nhân dân và CAND và được triển khai tổ chức thực hiện cho đến nay.

Học viện đã xây dựng Đề án báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Giáo dục - đào tạo phê duyệt, cấp phép mở mã ngành đào tạo Đại học hệ chính quy; Đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, hiện đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị mở mã ngành Thạc sĩ Tham mưu chỉ huy CAND; Thạc sĩ ngành Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật; Tiến sĩ ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước. Học viện đã chủ động đổi mới, sáng tạo, nhất là ứng phó và thích ứng an toàn với đại dịch COVID-19 và đạt được nhiều kết quả quan trọng, phát huy tốt vai trò, vị thế của một đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của lực lượng Công an nhân dân, là trung tâm nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học về chính trị, xây dựng Đảng, công tác chính trị, xây dựng lực lượng CAND; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các hệ học, bậc học, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đồng thời, tổ chức chỉnh sửa chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí Công an 4 cấp, đơn vị bố trí, sử dụng cán bộ với thực tiễn. Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên ngày càng được nâng cao, đã có sự phát triển về chất, luôn vinh dự, tự hào vừa là sĩ quan Công an nhân dân…

Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận chính trị được nỗ lực, cố gắng và bằng nhiều giải pháp, biện pháp để xây dựng thành trung tâm nghiên cứu hàng đầu của lực lượng CAND về lĩnh vực lý luận chính trị và xây dựng lực lượng CAND. Tham mưu và tổ chức thành công nhiều Hội thảo khoa học lớn với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong và ngoài lực lượng CAND; triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng và nghiên cứu các chuyên đề trong xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Đồng thời Học viện luôn chủ động, tích cực tổ chức công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài CAND thực hiện công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ CAND.

Trong năm qua, Học viện đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức bộ máy mới; đồng thời, đã hoàn thành việc di chuyển trụ sở đến cơ sở mới và hiện nay đã đưa các hoạt động của Nhà trường vào nền nếp…

Với kết quả, thành tích đã đạt được, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã vinh dự được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an năm học 2020 - 2021; 2 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Công an; 4 tập thể, cá nhân được Bộ trưởng tặng Bằng khen; 02 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gửi tới các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Học viện Chính trị CAND qua các thời kỳ, các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng chí khẳng định vai trò của Học viện Chính trị Công an nhân dân là cơ sở đào tạo giáo dục trực thuộc Bộ Công an, có nhiệm vụ đào tạo trình độ lý luận chính trị, là trung tâm nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học về chính trị, xây dựng Đảng, công tác Chính trị, xây dựng Lực lượng Công an nhân dân; đồng thời biểu dương những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong thời gian qua. Trước những yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, đồng chí mong rằng, cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên Học viện tiếp nối những thành tích đã đạt được trong 07 năm qua; tích cực tổ chức tốt công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục làm sáng rõ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên Học viện. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, kết hợp chặt chẽ tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận để góp phần phát triển, hoàn thiện hệ thống lý luận chính trị, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn. Xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các mặt công tác công an; phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra của Đảng, nhà nước và ngành Công an trong tình hình mới.

 

Văn Dũng

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website