Nâng cao vai trò của CAND trong xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày 12/11, tại Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND), Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của CAND trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”. Trung tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo có các đồng chí: Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND; PGS.TS Lê Quang Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS Trần Văn Thuân, Trưởng Ban Quản lý khoa học, Viện Nghiên cứu lập pháp Quốc hội; các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND…

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) là chủ trương nhất quán xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta, được khẳng định qua các kỳ đại hội, được cụ thể hóa bằng pháp luật và bảo đảm thực hiện trên thực tế. Đại hội XIII của Đảng cũng đã xác định nhiệm vụ trong thời gian tới: "Nghiên cứu, ban hành Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng CAND tham dự hội thảo.

Thực hiện nhiệm vụ trên, ngày 20/7/2021, Ban Chỉ đạo Trung ương đã ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"; tổ chức nghiên cứu 27 chuyên đề chuyên sâu, trong đó giao cho Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nghiên cứu, xây dựng Chuyên đề 19 “Cải cách tư pháp trong Cơ quan điều tra đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam" và Chuyên đề 20 “Đổi mới công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam"; đồng thời tham gia phối hợp, góp ý kiến với các cơ quan chức năng trong xây dựng các chuyên đề khác.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại hội thảo.

Trong quá trình chuẩn bị hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được 53 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài lực lượng CAND. Nội dung các bài viết đã phân tích làm rõ thêm vai trò của lực lượng CAND trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích sâu hơn về một số nội dung như: Làm rõ hơn những vấn đề lý luận chung về Nhà nước pháp quyền, về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; làm rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; những vấn đề đặt ra cho lực lượng CAND để đáp ứng được vai trò và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong thực hiện xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và các đại biểu tham dự hội thảo.

Các ý kiến cũng thống nhất cho rằng, mô hình Nhà nước pháp quyền XHCN đã và đang được triển khai xây dựng ở Việt Nam là một tất yếu khách quan. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động vẫn tăng cường chống phá, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận nền dân chủ XHCN và Nhà nước pháp quyền XHCN với mức độ, thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp hơn trong bối cảnh hiện nay. Tình hình trên đặt ra yêu cầu nhiệm vụ hết sức nặng nề và khó khăn, đòi hỏi trong bất cứ tình huống nào, lực lượng CAND cũng phải thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững ổn định chính trị, xã hội; tạo môi trường hòa bình, an ninh, trật tự, kỷ cương để phát triển đất nước…

Phát biểu tại hội thảo, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Tổ chức hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ trân trọng cảm ơn các ý kiến tham luận của các đại biểu. Thứ trưởng nhấn mạnh, các ý kiến tham luận tại hội thảo đã làm rõ hơn các vấn đề lý luận và thực tiễn về việc thực hiện xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” nói chung, vai trò của CAND trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam nói riêng; là cơ sở giúp Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” trong CAND.

 

Nguồn Báo CAND

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website