Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ Bế giảng tốt nghiệp cho học viên hệ đào tạo đại học chính quy khóa D4

Sáng ngày 29/11/2021, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ Bế giảng tốt nghiệp cho học viên hệ đào tạo đại học chính quy khóa D4, niên khóa 2017 - 2021. Đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng LLTW, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì buổi Lễ. Tham dự buổi Lễ có: các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; đại diện cơ quan Bộ Công an Lào tại Việt Nam; đại diện Cục X02, Công an huyện Sóc Sơn; lãnh đạo các đơn vị trong Học viện cùng toàn thể học viên khóa D4.

Khóa học gồm 59 học viên trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2016 -2017 và 10 lưu học viên Lào tham gia học tập các ngành: Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Tham mưu chỉ huy CAND và Quản trị nhân lực.

Đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ

Khóa học được tổ chức với mục tiêu đào tạo sĩ quan CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng; có ý thức kỷ luật cao; có kiến thức, năng lực, trình độ, kỹ năng công tác và sức khỏe đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an. Học viên sau khi tốt nghiệp bảo đảm phát huy tốt năng lực, sở trường và chuyên môn nghiệp vụ khi được phân công đúng chuyên ngành đào tạo và đáp ứng được yêu cầu công tác tại các vị trí khác khi được phân công. Chương trình đào tạo được xây dựng khoa học, phân bổ hợp lý giữa các khối kiến thức, đảm bảo khung kiến thức bậc đại học, đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng cho học viên vận dụng vào công tác nghiệp vụ có hiệu quả, bảo đảm đáp ứng yêu cầu chính trị, pháp luật, nghiệp vụ ở từng lĩnh vực chuyên môn theo đúng chuyên ngành đào tạo, tạo điều kiện cho học viên có vốn kiến thức và có phương pháp tự nghiên cứu để tiếp tục học tập trong quá trình công tác. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng thực hiện nhiệm vụ cơ bản của người sĩ quan Công an ở các vị trí công tác khác nhau, thực hiện tốt nhiệm vụ của người cán bộ làm công tác đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng, công tác tổ chức, cán bộ, công tác tham mưu, tổng hợp, văn phòng... tại Công an các đơn vị, địa phương.

Ngoài ra, Học viện đã xây dựng, triển khai 10 chuyên đề ngoại khóa về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và bổ sung, cập nhật kiến thức chuyên môn về pháp luật - nghiệp vụ công tác Công an... góp phần giáo dục toàn diện, cập nhật kiến thức thực tế cho học viên, đáp ứng yêu cầu công tác Công an trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị định số 01-NĐ/CP, ngày 06/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Luật Công an nhân dân (sửa đổi năm 2018); Quy định số 02-QĐi/ĐUCA, ngày 22/8/2019 của Đảng uỷ Công an Trung ương quy định khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ ở bốn cấp Công an, Học viện đã tiếp tục bổ sung các chuyên đề để trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản cho cán bộ, chiến sĩ Công an cấp cơ sở góp phần chuẩn bị lực lượng, tăng cường cán bộ Công an chính quy về cơ sở theo đúng chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an là “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Học viện đã tổ chức cho học viên đi thực hành công tác dân vận (thực hiện 03 cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân) trong thời gian 03 tuần tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa; tổ chức cho học viên khóa học đi thực tập tốt nghiệp tại Công an tỉnh Ninh Bình và Công an tỉnh Hà NamKết thúc đợt thực tập, tất cả học viên khóa học đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu thực tập được giao và được công an các đơn vị địa phương nơi học viên thực tập đánh giá cao.

Trong quá trình học tập, các học viên khóa D4 đã nêu cao ý thức kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm điều lệnh, nội quy, quy định của Học viện, hoàn thành chương trình đào tạo, kết quả rèn luyện đạt loại Tốt, đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp, trong đó có 12 học viên được xếp hạng tốt nghiệp Giỏi, 47 học viên xếp hạng tốt nghiệp Khá, 10 học viên xếp hạng Trung bình.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Giám đốc Học viện đã chúc mừng các em học viên đã hoàn thành khóa học trở thành những tân sĩ quan; đồng thời gửi lời cảm ơn đến các đơn vị chức năng của Bộ Công an, nhất là Cục Đào tạo, Cục Tổ chức cán bộ, đội ngũ giảng viên, nhà khoa học đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Học viện; biểu dương sự cố gắng, nỗ lực học tập, nghiên cứu của các em học viên để đạt được thành tích tốt nhất, sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của các đơn vị chức năng và thầy cô giáo trong Học viện.

Với các tân sĩ quan khóa D4, đồng chí Giám đốc Học viện căn dặn mong muốn các em: Trước yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Công an nhân dân trong tình hình hiện nay, sau khi tốt nghiệp ra trường cần xác định rõ ý thức, trách nhiệm chính trị, quyết tâm, bản lĩnh của mình; không ngừng nỗ lực, cố gắng, rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ, phương pháp và năng lực công tác, phát huy tốt kết quả, thành tích đã đạt được; tự nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, tự giác, chủ động, tích cực, xung kích, tiên phong trong công việc, không ngại khó, ngại khổ; thường xuyên cầu thị, học hỏi kinh nghiệm trong công tác của những người đi trước; vượt qua khó khăn, gian khổ và những cám dỗ, tiêu cực, mặt trái của xã hội để trưởng thành, phát triển, trở thành những cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng CAND cách mạng, vững mạnh về chính trị, xứng đáng với danh dự và truyền thống của CAND Việt Nam, xứng đáng vưới sự kỳ vọng và niềm tự hào của gia đình, xã hội, tin tưởng của Học viện và của lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương nơi công tác; mong rằng các em sẽ tiếp tục học tập, phấn đấu, rèn luyện, trao dồi tri thức, Học viện sẽ luôn chào đón các em trở lại trường để tham gia các bậc học cao hơn và các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu

Đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân trao Bằng Tốt nghiệp cho học viên hệ đào tạo đại học chính quy khoá D4, chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, trao quyết giấy khen cho học viên đạt danh hiệu “Học viên Giỏi toàn khoá”

Phát biểu cảm tưởng trong Lễ tốt nghiệp, thay mặt cho toàn thể học viên khóa học, học viên La Thị Việt Hà, Trung đội B3, D4, đã gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, các thầy, cô giáo, các đơn vị chức năng của Học viện đã quan tâm, tạo mọi điều kiện để các học viên hoàn thành khóa học và tốt nghiệp ra trường, trở thành các tân sĩ quan Công an nhân dân. Đồng thời, xin hứa khi trở về công tác tại các đơn vị địa phương, các em sẽ tích cực học hỏi, áp dụng những kiến thức đã được học để phục vụ tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ của mình và mong muốn được tiếp tục trở lại Học viện Chính trị Công an nhân dân để học tập ở bậc học cao hơn.

Sau Lễ tốt nghiệp, các tân sĩ quan sẽ trở về các địa phương để tiếp nhận công tác theo các quyết định của Bộ Công an. Đối với 10 học viên Lào, Học viện đã bố trí xe và cán bộ đưa học viên đến cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) để bàn giao cho Bộ Công an Lào.

Các đồng chí đại biểu và các em học viên tham dự buổi lễ

 

 

Khương Nhung - Phòng 6

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website