Học viện Chính trị Công an nhân dân khai giảng năm học 2021 - 2022 và kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021)

Sáng ngày 17/11/2021, Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022, kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đồng chí Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và chỉ đạo buổi lễ. Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng lý luận trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì buổi lễ.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thăm hỏi, động viên lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị CAND tại lễ khai giảng năm học mới 2021-2022.

Tham dự buổi Lễ, về phía đại biểu khách mời có đồng chí: Thượng tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận trung ương; PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Thiếu tướng, TS Lê Xuân Thành, Phó Giám đốc  Học viện Quốc phòng; Phó Trưởng Cơ quan đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; các học viện, nhà trường, các tướng lĩnh, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương nơi học viện đóng quân.

Về phía Học viện Chính trị Công an nhân dân, tham dự Lễ khai giảng có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; các đồng chí nguyên lãnh đạo Học viện; lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và học viên các hệ đào tạo của Học viện.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Học viện Chính trị CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại lễ khai giảng.

Trung tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu tại buổi lễ.

Trong Diễn văn khai giảng, đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện khẳng định: Trong năm học vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, với triết lý giáo dục: “Phẩm chất mẫu mực - Lý luận rộng, sâu - Thực tiễn sáng tạo”, Học viện Chính trị CAND đã chủ động đổi mới, sáng tạo, nhất là ứng phó và thích ứng an toàn với đại dịch COVID19, tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật:

Về công tác giáo dục, đào tạo: Phát huy vai trò, vị thế của một đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của lực lượng CAND, Học viện Chính trị CAND đã ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế học tập, giảng dạy trực tuyến; hoàn thành Đề án mở đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Tham mưu chỉ huy CAND; tổ chức chỉnh sửa chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra theo hướng tăng cường tương tác, rèn luyện phương pháp, kỹ năng, gắn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí Công an 4 cấp, đơn vị bố trí, sử dụng cán bộ với thực tiễn. Công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học tiếp tục được chú trọng: trong năm học đã xuất bản 01 giáo trình do đồng chí Bộ trưởng làm chủ biên; chủ trì biên soạn 05 chuyên đề về bảo vệ an ninh, trật tự cho đối tượng là cán bộ cấp cao trong hệ thống chính trị theo đề nghị của Học viện Quốc phòng. Công tác quản lý học viên, đánh giá kết quả học tập chính xác, khách quan, thực chất; không tiêu cực, được lãnh đạo Bộ, Công an các đơn vị, địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Về công tác nghiên cứu khoa học, lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được đạt được những kết quả rất tích cực: là trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, lãnh đạo, chỉ huy trong CAND, Thường trực Tiểu ban Lý luận xây dựng lực lượng, Học viện đã chủ trì tổ chức nghiên cứu, đề xuất nghiệm thu 04 đề tài khoa học cấp Nhà nước; tổ chức thành công 03 Hội thảo cấp Bộ và nhiều hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu chuyên đề chiến lược, qua đó cung cấp nhiều luận cứ khoa học, góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận CAND, dẫn dắt, định hướng thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. Từ kết quả nghiên cứu khoa học, lý luận và tình hình thực tiễn, Học viện đã chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an 23 báo cáo chuyên đề, kiến nghị, đề xuất các giải pháp, biện pháp hoàn thiện thể chế, pháp luật, định hướng chính sách bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng CAND…

Phát huy vai trò hạt nhân trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong CAND, trong năm học, Học viện đã chủ động tham mưu, phối hợp với các đơn vị truyền thông, báo chí tổ chức 180 bài viết, phỏng vấn tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục chính trị, tư tưởng và định hướng dư luận xã hội; tham gia phản biện xã hội trước các vấn đề dư luận quan tâm, những vấn đề nhạy cảm, phức tạp. Để hưởng ứng, làm sáng rõ hơn bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, cán bộ, giảng viên Học viện đã có hơn 10 bài viết đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông được Ban Tuyên giáo Trung ương lựa chọn làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo, học tập, tuyên truyền trong Đảng và hệ thống chính trị.

Về xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên: Với phương châm, “lấy nhà trường làm nền tảng”,“lấy thầy cô giáo làm động lực”, “mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” để thực hiện “lấy người học làm trung tâm”, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đã tổ chức tổng kết Nghị quyết số 240 ngày 04/4/2017 của Đảng ủy Học viện về xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên Học viện đến năm 2020 và định hướng trong thời gian tới. Đến nay, với 01 giáo sư, 08 phó giáo sư; 61 tiến sĩ; 121 thạc sĩ (trong đó 45 nghiên cứu sinh), đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện đã có sự phát triển về chất, luôn vinh dự, tự hào vừa là sĩ quan CAND, những người “chỉ biết còn đảng thì còn mình”, vừa là người làm nghề dạy học - nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Cùng đó, Học viện luôn nhận được sự quan tâm, cộng tác, giúp đỡ nhiệt tình, trí tuệ, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên thỉnh giảng, các nhà khoa học, lãnh đạo, quản lý, chuyên gia chính trị, pháp lý đầu ngành trong và ngoài CAND.

 

Về công tác Đảng, công tác chính trị, đoàn thể quần chúng và tham mưu, xây dựng lực lượng đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị CAND lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ động tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an trung ương lần thứ VII tại Đảng bộ Học viện. Thực hiện rà soát, xây dựng quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy các cấp giai đoạn 2021-2026; ban hành Nghị quyết của Đảng ủy về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo chỉ huy trong Học viện giai đoạn 2021-2025.

Triển khai thực hiện quyết nghị của Đảng ủy Công an Trung ương, quyết định của Bộ trưởng quy định về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ mới của Học viện và di chuyển trụ sở làm việc, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, nhất là người đứng đầu đã phát huy tính nêu gương trong việc quán triệt, chấp hành; có đồng chí lãnh đạo đơn vị chủ động xin thôi giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy để tập trung làm tốt công tác chuyên môn. Trong năm học, Học viện có 02 đồng chí Phó Giám đốc được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng; bổ nhiệm tại chỗ 01 đồng chí Phó Giám đốc; đề xuất bổ nhiệm 07 trưởng phòng, điều động 04 đồng chí cán bộ, giảng viên về công tác tại địa bàn xã biên giới theo chủ trương của lãnh đạo Bộ.

Công tác đoàn thể quần chúng, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái, nghĩa tình đồng chí, đồng đội được quan tâm kịp thời, đúng nơi, đúng lúc. Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, cán bộ, giảng viên của Học viện tích cực tham gia các cuộc thi do các Bộ, Ban, Ngành tổ chức và đạt kết quả cao: 01 Giải Nhất Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu” do Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức; 01 Giải Nhất, 01 Giải Khuyến khích, 01 Giải Ý tưởng Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức; 01 Giải Nhất, 01 Giải Ba Cuộc thi viết tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Bộ Công an tổ chức.

Với những nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, giảng viên và học viên Học viện và những thành tích tiêu biểu đã đạt được trong năm học 2020 - 2021, Học viện đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua của Bộ Công an”, 01 tập thể cấp phòng được Tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 01 tập thể cấp phòng được Tặng Cờ thi đua của Bộ Công an; 01 tập thể và 03 cá nhân được Bộ trưởng tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác khoa học, công nghệ giai đoạn 2016 - 2020; 02 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng... Đây là những phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với những thành tích, cống hiến của các thế hệ cán bộ, giáo viên Học viện trong suốt chặng đường vừa qua, là món quà đặc biệt có ý nghĩa động viên tinh thần cán bộ, giáo viên và học viên nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai giảng, đồng chí Đại tướng, GS.TS Tô Lâm đã ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Học viện Chính trị Công an nhân dân đã đạt được trong năm học 2020 - 2021. Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Chính trị Công an nhân dân đã có nhiều nỗ lực cố gắng và thường xuyên đổi mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu về chính trị, tham mưu lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của Học viện, đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh: Hiện nay, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình chính trị - an ninh thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường. Sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang làm thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội. Các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống đan xen, tác động mạnh mẽ đến an ninh, an toàn của mỗi quốc gia trong đó có Việt Nam. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi cơ bản còn không ít khó khăn, thách thức. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII đã chỉ ra các mục tiêu lớn, trong đó mục tiêu xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. Các học viện, trường CAND nói chung, Học viện Chính trị CAND nói riêng cần phải thực sự nhạy bén, chủ động đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo; phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện.

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục chủ động tổ chức triển khai công tác giáo dục, đào tạo trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường trên tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19”, trong đó cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp giảng dạy tích cực, tổ chức đào tạo trực tuyến và các hình thức khác phù hợp, bảo đảm chất lượng và công tác bảo vệ bí mật nhà nước. tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, vị thế của cơ sở đào tạo có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo, bồi dưỡng các trình độ lý luận chính trị của lực lượng CAND. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị trong CAND theo kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Nâng cao công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; chú trọng xây dựng Đảng bộ Học viện Chính trị CAND trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong quá trình lãnh đạo, chỉ huy các hoạt động giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phấn đấu vươn lên của cán bộ, đảng viên, hướng tới mục tiêu xây dựng Học viện Chính trị CAND trở thành cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đầu ngành, chất lượng cao về lý luận chính trị, công tác Đảng, công tác chính trị, lãnh đạo chỉ huy trong CAND, sớm trở thành trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị có uy tín của lực lượng CAND và của quốc gia.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học nhất là nghiên cứu cơ bản theo hướng tăng cường liên kết, hợp tác nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học với Công an các đơn vị, địa phương và các bộ, ngành; kết hợp chặt chẽ tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận để góp phần phát triển, hoàn thiện hệ thống lý luận trong CAND, giải quyết những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn. Chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an các chương trình, đề án để quán triệt và cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các mặt công tác công an. Tiếp tục tổ chức tốt công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân.

Tiếp tục quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm thực tiễn, thích ứng trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển nhanh, làm việc môi trường hội nhập quốc tế. Đồng thời, Học viện cần có những giải pháp đột phá, cơ chế khuyến khích, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, giảng viên nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; coi trọng công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, đội ngũ giảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển.

Học viện cũng cần quan tâm, tập trung cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo theo nội dung đã được phê duyệt; tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ nghiên cứu, lập dự án đầu tư xây dựng Học viện giai đoạn trung và dài hạn theo hướng hiệu quả, tiết kiệm, thông minh, hiện đại và đồng bộ; tích cực, chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế để phục vụ hiệu quả công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Nhân dịp này, đồng chí Bộ trưởng cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp giúp đỡ, trách nhiệm, nghĩa tình của các ban, bộ, ngành, chính quyền địa phương, đặc biệt là Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và chính quyền địa phương các cấp đối với Học viện Chính trị CAND. Bộ trưởng cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị đối sự nghiệp giáo dục đào tạo CAND nói chung, Học viện Chính trị CAND nói riêng trong thời gian tới.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm tặng Huy chương Vì an ninh Tổ quốc cho các đồng chí lãnh đạo Học viện có thành tích xuất sắc: Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc; Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc; Đại tá, TS. Tống Văn Khuông, Phó Giám đốc.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho Học viện Chính trị CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học mới 2021-2022

Cũng tại buổi lễ, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã đánh trống khai giảng năm học mới 2021-2022. Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm đã tặng Huy chương Vì an ninh Tổ quốc cho các cá nhân có thành tích xuất sắc; tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho Học viện Chính trị CAND.

 

Văn Dũng

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website