Khai giảng lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung mở tại Công an tỉnh Thái Bình

Ngày 12/01/2022, Học viện Chính trị Công an nhân dân và Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp tổ chức khai giảng lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung mở tại Công an tỉnh Thái Bình cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND dự và chủ trì lễ khai giảng; tham dự Lễ Khai giảng có đồng chí Đại tá Phạm Đình Tâm, Phó Bí  thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình; đồng chí Phạm Văn Tiên, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tỉnh; đại diện Ban tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình; lãnh đạo các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Thái Bình; lãnh đạo Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Học viện Chính trị Công an nhân dân; cùng toàn thể 50 học viên tham dự lớp học.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân chúc mừng các học viên đủ điều kiện tham gia lớp học và nhấn mạnh: trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta luôn coi trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, coi đó là công việc gốc của Đảng. Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay yêu cầu đặt ra với đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành càng trở nên cấp thiết nhằm nâng cao năng lực, trình độ lý luận chính trị, tư duy chiến lược, phẩm chất đạo đức lối sống, kỹ năng và phong cách lãnh đạo. Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức trình độ Cao cấp LLCT giúp học viên trang bị, cập nhật những kiến thức cơ bản, hiện đại và có hệ thống về Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối cách mạng của Đảng; Khoa học lãnh đạo và quản lý… xây dựng người cán bộ Công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc vai trò nòng cốt của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân ghi nhận sự nỗ lực, chủ động của các đơn vị chức năng thuộc Học viện và Công an tỉnh Thái Bình trong tham mưu tổ chức lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị mở tại địa phương. Để lớp học diễn ra theo đúng chương trình, kế hoạch, đồng chí Giám đốc Học viện đề nghị các đơn vị chức năng thuộc Học viện phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các học viên trong quá trình học tập. Đối với học viên tham gia lớp học cần khắc phục mọi khó khăn, thực hiện nghiêm túc quy định học tập của Học viện, Công an tỉnh Thái Bình, thường xuyên trao đổi với giáo viên giảng dạy để đạt được hiệu quả học tập cao nhất.

Đồng chí Đại tá Phạm Đình Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, đồng chí Đại tá Phạm Đình Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Học viện Chính trị Công an nhân dân để tổ chức khóa học. Đồng chí khẳng định Công an tỉnh Thái Bình sẽ tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng học đáp ứng yêu cầu và phối hợp với Học viện Chính trị Công an nhân dân trong công tác quản lý học viên theo đúng quy định góp phần tổ chức thành công khóa học.

Thay mặt 50 học viên lớp học, đồng chí Trung tá Dương Xuân Thắng phát biểu đã bày tỏ lòng cảm ơn đến các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình và các đơn vị chức năng thuộc Học viện và Công an tỉnh đã tạo điều kiện để lớp học được tổ chức. Đồng thời xin hứa, không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, chấp hành nghiêm túc các quy định; đoàn kết, nỗ lực thi đua và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nội dung, chương trình đào tạo.

Các đồng chí đại biểu và học viên tham dự buổi lễ

 

Trần Hoài

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website