Khai giảng Lớp Đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung Khóa 13 mở tại Công an tỉnh Lạng Sơn

Ngày 08/01/2022, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị, hệ tập trung tại Công an tỉnh Lạng Sơn.

Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có đồng chí Đại tá Thái Hồng Công, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn; đại diện Ban Tổ chức tỉnh ủy, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, lãnh đạo các đơn vị chức năng Công an tỉnh Lạng Sơn cùng toàn thể 50 học viên tham dự lớp học.

Đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trung tướng, PGS. TS Trần Vi Dân chúc mừng các học viên đủ điều kiện tham gia lớp học, Đồng chí nhấn mạnh: Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức trình độ Cao cấp LLCT giúp học viên trang bị, cập nhật những kiến thức cơ bản, có hệ thống về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; về Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối cách mạng của Đảng; về Nhà nước và pháp luật, Lý luận pháp luật về quyền con người, Khoa học lãnh đạo, Xã hội học trong lãnh đạo, quản lý… Qua đó góp phần xây dựng người cán bộ Công an, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy trong Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, tận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Đồng chí Giám đốc Học viện đề nghị các đồng chí học viên cần tích cực, chủ động, thực hiện đúng kế hoạch học tập của lớp học; phải thực sự là tấm gương sáng về đức và tài. Đồng chí yêu cầu các cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý lớp học phát huy tinh thần gương mẫu, sáng tạo, thực hiện nghiêm quy chế đào tạo của Bộ Công an và của Học viện Chính trị Công an nhân dân góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra của khóa học.

Đồng chí Đại tá Thái Hồng Công, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi Lễ

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Đại tá Thái Hồng Công, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Học viện Chính trị Công an nhân dân để tổ chức khóa học; đồng thời đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị chức năng Công an tỉnh Lạng Sơn tạo mọi điều kiện để các đồng chí học viên tham gia lớp học đầy đủ, theo chương trình, kế hoạch học tập. Đồng chí khẳng định Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng học đáp ứng yêu cầu và phối hợp với Học viện Chính trị Công an nhân dân trong công tác quản lý học viên theo đúng quy định góp phần tổ chức thành công khóa học.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ

 

Phòng 3

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website