Học viện Chính trị Công an nhân dân nghiệm thu chuyên đề lý luận cấp tiểu ban “Tha tù trước thời hạn có điều kiện trong pháp luật hình sự Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”

Chiều ngày 14/7/2022, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã tổ chức họp, nghiệm thu chuyên đề lý luận cấp tiểu ban: “Tha tù trước thời hạn có điều kiện trong pháp luật hình sự Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, mã số TB/PL/2020/T03/02, do đồng chí Thiếu tá, TS Ngô Văn Vịnh, Phó Trưởng Khoa Luật làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu được thành lập theo Quyết định số 656/QĐ-T03-P8, ngày 07/07/2022 của Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân; Hội đồng có 05 thành viên, đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân là Chủ tịch Hội đồng.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Chủ tịch Hội đồng phát biểu ý kiến.

Tại buổi họp nghiệm thu, sau khi nghe Ủy viên Thư ký Hội đồng công bố quyết định thành lập hội đồng; kết quả thẩm tra các điều kiện nghiệm thu, đồng chí Chủ tịch Hội đồng đã phát biểu quán triệt mục đích, yêu cầu và phương pháp làm việc của Hội đồng. Tiếp sau ý kiến phát biểu của Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Thiếu tá, TS Ngô Văn Vịnh thay mặt cho Ban Chủ nhiệm chuyên đề đã báo cáo tóm tắt tình hình nghiên cứu, các kết quả đạt được, về sản phẩm trung gian của chuyên đề và đề xuất, kiến nghị một số vấn đề liên quan.

Sau khi nghe đồng chí Chủ nhiệm chuyên đề báo cáo, dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng, các thành viên trong Hội đồng đã lần lượt phát biểu nhận xét, đánh giá, phản biện và nêu câu hỏi dành cho Ban Chủ nhiệm chuyên đề. Về cơ bản, các ý kiến của thành viên Hội đồng đều nhất trí đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả mà Ban Chủ nhiệm chuyên đề đã đạt được, ghi nhận sự giải đáp, trả lời của Ban Chủ nhiệm đối với câu hỏi của một số thành viên Hội đồng liên quan tới nội dung chuyên đề.

Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Xuân Toản, Ủy viên phản biện 1 phát biểu

Phát biểu kết luận cuộc họp nghiệm thu, đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của Ban Chủ nhiệm; đề nghị Ban Chủ nhiệm cố gắng tiếp thu, chỉnh lý triệt để những hạn chế đã được các thành viên Hội đồng nêu tại cuộc họp, sớm hoàn thiện chuyên đề theo quy định.

Chủ nhiệm chuyên đề và các thành viên Hội đồng lắng nghe ý kiến phát biểu.

 

Đức Thành

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website