Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức nghiệm thu 02 chuyên đề lý luận cấp tiểu ban

Sáng ngày 14/7/2022, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã tổ chức họp, nghiệm thu 02 chuyên đề lý luận cấp tiểu ban, gồm: chuyên đề “Biện pháp vận động quần chúng trong phòng ngừa, giải quyết xung đột xã hội ở cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân” mã số TB/XDLL-HCKT/2020/T03/02 do Đại úy, ThS Mai Văn Đức, Phó Viện trưởng Viện Khoa học chính trị Công an nhân dân làm chủ nhiệm và chuyên đề “Cơ sở khoa học của xây dựng, hoàn thiện pháp luật về quyền biểu tình của công dân Việt Nam hiện nay”, TB/PL/2020/T03/03 do Trung tá, ThS Công Phương Vũ, Trưởng phòng Quản lý học viên làm chủ nhiệm.

Tại buổi họp, sau khi đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng phát biểu quán triệt mục đích, yêu cầu và phương pháp làm việc của Hội đồng, lần lượt các đồng chí Đại úy, ThS Mai Văn Đức, đồng chí Trung tá, ThS Công Phương Vũ đã thay mặt Ban Chủ nhiệm chuyên đề báo tóm tắt tình hình nghiên cứu liên quan tới quá trình nghiên cứu chuyên đề, kết quả chính đã đạt được, một số kiến nghị, đề xuất có liên quan.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Chủ tịch Hội đồng phát biểu quán triệt nội dung cuộc họp nghiệm thu

Sau khi nghe đại diện các Ban Chủ nhiệm chuyên đề báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, dưới sự điều hành của đồng chí Chủ tịch Hội đồng, thành viên các Hội đồng đã phát biểu nhận xét, đánh giá khách quan, khoa học về các nội dung được đề cập trong bản thảo báo cáo tổng luận chuyên đề dưới các khía cạnh: kết quả đạt được, hạn chế, thiếu sót, những vấn đề cần chỉnh lý, bổ sung để Ban Chủ nhiệm chuyên đề tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện chuyên đề.

Phát biểu kết luận tại các cuộc họp nghiệm thu, đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Chủ tịch Hội đồng nhất trí với các nhận xét, đánh giá và ý kiến phản biện của thành viên các Hội đồng; đánh giá cao kết quả nghiên cứu, cố gắng, quyết tâm của các Ban Chủ nhiệm chuyên đề; đồng thời đề nghị các Ban Chủ nhiệm chuyên đề nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ báo cáo theo quy định.

Một số hình ảnh tại các buổi họp nghiệm thu:

Đại úy, ThS Mai Văn Đức, Chủ nhiệm chuyên đề “Biện pháp vận động quần chúng trong phòng ngừa, giải quyết xung đột xã hội ở cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân” trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu.

Đồng chí Thiếu tướng, GS. TS Bùi Quảng Bạ, Ủy viên phản biện 1 chuyên đề “Biện pháp vận động quần chúng trong phòng ngừa, giải quyết xung đột xã hội ở cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân” phát biểu.

Đồng chí Trung tá, ThS Công Phương Vũ, chủ nhiệm chuyên đề “Cơ sở khoa học của xây dựng, hoàn thiện pháp luật về quyền biểu tình của công dân Việt Nam hiện nay” trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Xuân Toản, Ủy viên phản biện 1 chuyên đề “Cơ sở khoa học của xây dựng, hoàn thiện pháp luật về quyền biểu tình của công dân Việt Nam hiện nay”phát biểu ý kiến.

 

Đức Thành

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website