Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảng, công tác chính trị Công an nhân dân trong tình hình hiện nay"
Chiều 24/8/2016, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án họp phiên thứ nhất. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND cùng tham dự Đề án. 
 
Báo cáo tại cuộc họp, Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục Trưởng Cục Công tác chính trị nêu rõ: Đề án nhằm xây dựng tổ chức Đảng trong CAND trong sạch, vững mạnh đủ sức lãnh đạo toàn diện công tác Công an. Xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay. Hoàn thiện cơ chế, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với CAND, đảm bảo sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương; đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công tác đảng, công tác chính trị CAND.
 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với các đại biểu tại Phiên họp thứ nhất.
 
Xây dựng tổ chức bộ máy cơ quan chính trị và chức danh cán bộ chính trị phù hợp với yêu cầu tăng cường công tác đảng, công tác chính trị trong tình hình mới; Đội ngũ cán bộ chính trị chuyên trách, chuyên sâu; đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với các ban của Đảng, các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương trong công tác đảng, công tác chính trị và đảm bảo an ninh, trật tự. Đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, trang bị phương tiện và kinh phí hoạt động cho công tác Đảng, công tác chính trị trong CAND.
 
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, việc xây dựng Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảng, công tác chính trị CAND trong tình hình hiện nay là cần thiết, nhằm nâng cao chất lượng chính trị, năng lực, sức chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND. Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo và Tổ Biên tập nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham gia để hoàn chỉnh Đề án; tổ chức các cuộc hội thảo cần phải xây dựng đề cương cho kỹ, xác định mục tiêu, nội dung cụ thể sao cho phù hợp với thực tiễn./.
 
Theo Cổng TTĐT Bộ Công an
 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website