Hội thảo khoa học “Góp ý dự thảo Quy chế tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên các Học viện, trường Đại học trong Công an nhân dân”

Thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Cục Đào tạo, Bộ Công an về việc gióp ý Dự thảo “Quy chế tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên các học viện, trường đại học trong Công an nhân dân”; Học viện Chính trị CAND xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức Hội thảo để tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo; ngày 23/8/2022, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức hội thảo khoa học trên. Đồng chí Thiếu tướng, TS Nguyễn Như Lôi, Phó Giám đốc Học viện chủ trì hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các khoa, phòng chức năng của Học viện, toàn thể cán bộ Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo.

Đồng chí Thiếu tướng, TS Nguyễn Như Lôi, Phó Giám đốc Học viện, phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, đã có 13 lượt đại biểu tham luận, đều nhất trí đánh giá cao sự cần thiết phải ban hành Quy chế tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên các học viện, trường đại học trong Công an nhân dân và khẳng định đây là văn bản pháp lý quan trọng để chỉ đạo công tác này trong thời gian tới. Các đại biểu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, góp phần làm sáng rõ nhiều vấn đề về nội dung, hình thức, kết cấu dự thảo Quy chế như: cân đối tỷ lệ các điều trong từng chương, số lượng chương; về phạm vi, đối tượng áp dụng; về cách hành văn cần lược bỏ văn “nói”, ngôn ngữ diễn đạt còn nhiều chỗ gây khó hiểu, chưa tường minh; cách diễn đạt, trình bày chưa thống nhất…

 Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Thiếu tướng, TS Nguyễn Như Lôi, Phó Giám đốc Học viện trân trọng cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo, cán bộ các đơn vị trong Học viện đã đóng góp những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết. Đồng thời khẳng định việc tham mưu, góp ý để Bộ sớm ban hành Quy chế tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên các học viện, trường đại học trong Công an nhân dân là trách nhiệm của cả Học viện, liên quan đến công tác giáo dục, đào tạo của Học viện và đây là việc làm cần thiết, khẩn trương để khi Quy chế được ban hành, áp dụng thống nhất trong các học viện, trường đại học trong Công an nhân dân. Đồng thời, đồng chí Phó Giám đốc giao Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc những ý kiến đóng góp của các đại biểu để tổng hợp, báo cáo Bộ qua Cục Đào tạo, Bộ Công an./.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

Hà Thành

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website