Hội thảo khoa học: “Những vấn đề mới Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND và vận dụng trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước”

Công an nhân dân là “thanh bảo kiếm” của Đảng, là lực lượng trọng yếu bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ và nhân dân. Trải qua 77 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân ngày càng phát triển vững mạnh và lập nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Ngày nay, trước sự biến động phức tạp của tình hình thế giới, sự chống phá của các thế lực thù địch, sự tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đòi hòi lực lượng CAND phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt để luôn hoàn thành xứ mệnh của mình, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, lực lượng “chỉ biết còn Đảng là còn mình”. Nhận thức được vai trò, trách nhiệm trong việc đào tạo, bồi dưỡng lực lượng CAND, đồng thời nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, ngày 15/8/2022, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học “Những vấn đề mới của Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND và vận dụng trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập ngành xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước”, đồng chí Đại tá, TS Tống Văn Khuông, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo; Khoa Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước là đơn vị tham mưu tổ chức thực hiện.

Đồng chí Đại tá, TS Tống Văn Khuông, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện; học viên các hệ đào tạo Cao học, văn bằng 2, sinh viên hệ đào tạo chính quy tại Học viện và toàn thể đội ngũ giảng viên Khoa Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.

Quá trình chuẩn bị Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được 17 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các giảng viên, học viên trong và ngoài Học viện. Đây là những bài viết giàu tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm, có hàm lượng khoa học cao.

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích làm rõ các vấn đề trọng tâm sau: (1) làm rõ sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết số 12- NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị; (2)  làm rõ nội dung, điểm mới và ý nghĩa của Nghị quyết đối với công tác xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới; (3) nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết vào công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập và thực tiễn xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, xây dựng, trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật, hậu cần, chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của Học viện Chính trị CAND.

Phát biểu tại Hội thảo, Đại tá, TS Tống Văn Khuông gửi lời cảm ơn đến các đồng chí đại biểu, các nhà khoa học và Học viên các hệ đã quan tâm tham dự và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết có giá trị về lý luận và thực tiễn. Đồng thời khẳng định việc nghiên cứu nội dung và những điểm mới trong Nghị quyết 12- NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị có vai trò vô cùng quan trọng đối với quá trình học tập, nghiên cứu, giảng dạy ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đó là “Phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.

Đồng chí Đại tá Tống Văn Khuông, Phó Giám đốc Học viện và đại biểu,học viên tham gia Hội thảo.

Những ý kiến đóng góp của các đồng chí đại biểu là cơ sở giúp Ban Tổ chức Hội thảo có những nghiên cứu, tham mưu, đề xuất để nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, công tác, giảng dạy nhằm xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

  MAI HIÊN

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website