Nghiệm thu Chuyên đề lý luận cấp Tiểu ban “Công tác định hướng dư luận xã hội góp phần bảo đảm an ninh, trật tự theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân”

Chiều ngày 12/8/2022, tại Học viện Chính trị Công an nhân dân đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu chuyên đề lý luận cấp Tiểu ban: “Công tác định hướng dư luận xã hội góp phần bảo đảm an ninh, trật tự theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân” mã số TB/XDLL-HCKT/2020/T03/01 do Đại úy, TS Phan Thị Thu Trang, giảng viên Khoa Khoa học xã hội nhân văn và Tâm lý của Học viện Chính trị Công an nhân dân làm chủ nhiệm. Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại buổi làm việc

Mở đầu cuộc họp, đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu quán triệt mục đích, yêu cầu và phương pháp làm việc của Hội đồng. Tiếp đó, thay mặt Ban Chủ nhiệm chuyên đề, Đại úy, TS Phan Thị Thu Trang trình bày báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu chuyên đề. Kết quả nghiên cứu cho thấy, dư luận xã hội là một vấn đề có tính lịch sử, xuất hiện từ xa xưa, ở các hình thái kinh tế - xã hội khác nhau. Nghiên cứu về dư luận xã hội thu hút nhiều ngành khoa học như: triết học, xã hội học, quản lý nhà nước… Đối với khoa học quản lý nhà nước về an ninh, trật tự thì dư luận xã hội được nghiên cứu, luận giải dưới góc độ khoa học liên ngành; vấn đề định hướng dư luận xã hội góp phần bảo đảm an ninh, trật tự cũng là vấn đề mới mà lý luận bảo đảm an ninh, trật tự còn có khoảng trống. Từ kết quả nghiên cứu cơ bản của chuyên đề đã có những đóng góp hết sức thiết thực trong bổ sung lý luận bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân.

Hội đồng nghiệm thu đã nghe các ý kiến phát biểu, nhận xét, góp ý đối với chuyên đề của các thành viên Hội đồng. Đa số các ý kiến nhận xét đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Ban Chủ nhiệm chuyên đề. Đồng thời, nhận xét, góp ý chỉ ra một số vấn đề, nội dung và hình thức mà Ban Chủ nhiệm chuyên đề cần tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện và có chất lượng cao hơn.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Phan Xuân Tuy nhất trí với các nhận xét, đánh giá và ý kiến phản biện của thành viên các Hội đồng; đánh giá cao kết quả nghiên cứu, cố gắng, quyết tâm của Ban Chủ nhiệm chuyên đề; khái quát những kết quả đạt được, những vấn đề cần chỉnh sửa, bổ sung, đặc biệt chú ý tới yếu tố nội dung, phương pháp, biện pháp, nguyên tắc, hình thức công tác định hướng dư luận theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân; đề nghị Ban Chủ nhiệm chuyên đề nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, chỉnh sửa, hoàn thiện chuyên đề theo quy định. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch Hội đồng cũng khuyến nghị Ban Chủ nhiệm chuyên đề nghiên cứu, nâng tầm mức công trình nghiên cứu ở mức độ cao hơn.

Một số hình ảnh tại các buổi họp nghiệm thu:

Đức Thành

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website