Hội thảo khoa học “Trọng tâm công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị Công an nhân dân đến năm 2020

Chiều ngày 13/12/2018, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học “Trọng tâm công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị Công an nhân dân đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Thiếu tướng, PGS. TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện khoa học và chiến lược Công an; Đại tá, TS Nguyễn Văn Việt, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an; các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, các đồng chí chuyên viên cấp cao, chuyên gia cao cấp cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Học viện.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ một số nội dung: Xác định hệ thống những nội dung vấn đề trọng tâm trong nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học phục vụ công tác lãnh đạo chỉ huy, công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng Học viện; xác định những nội dung, vấn đề trọng tâm trong từng lĩnh vực nghiên cứu khoa học phục vụ các mặt công tác nói chung và công tác của lực lượng Công an nhân dân; đề xuất giải pháp ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong thực tiễn công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, công tác bảo đảm an ninh, trật tự và công tác giáo dục đào tạo của Học viện; tập trung đề xuất giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học của Học viện.

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Để công tác nghiên cứu khoa học của Học viện phát triển đúng hướng, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện và huy động được sự tham gia đông đảo của cán bộ, giảng viên, học viên và sức mạnh tổng hợp của nguồn lực trong và ngoài Học viện, đòi hỏi phải xây dựng định hướng phát triển khoa học và công nghệ của Học viện Chính trị Công an nhân dân đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Hội thảo đã đánh giá thực trạng hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện thời gian qua; xác định trọng tâm nghiên cứu đồng thời đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học trong thời gian tới, nhất là giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Kết quả Hội thảo là căn cứ để Học viện hoàn thiện định hướng phát triển khoa học và công nghệ; đồng thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ những vấn đề cần tập trung nghiên cứu về lĩnh vực lý luận chính trị, xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, tham mưu chỉ huy Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới.

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo:

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân báo cáo đề dẫn Hội thảo
Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân báo cáo đề dẫn Hội thảo
Đồng chí Đại tá, TS Nguyễn Văn Việt, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an phát biểu
Đồng chí Đại tá, TS Nguyễn Văn Việt, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an phát biểu
Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Đình Thiện, Quyền Trưởng khoa Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị  Công an nhân dân phát biểu
Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Đình Thiện, Quyền Trưởng khoa Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị  Công an nhân dân phát biểu
Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Yến Thanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lý luận chính trị Công an nhân dân phát biểu
Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Yến Thanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lý luận chính trị Công an nhân dân phát biểu
Đồng chí Trung tá, PGS. TS Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Trưởng khoa Khoa Quản trị nhân lực phát biểu
Đồng chí Trung tá, PGS. TS Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Trưởng khoa Khoa Quản trị nhân lực phát biểu

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website