Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên năm học 2017 - 2018, triển khai kế hoạch năm học 2018 - 2019

Ngày 12/12/2018, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên năm học 2017 - 2018, triển khai kế hoạch năm học 2018 - 2019. Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì Hội nghị. Đến dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, giảng viên và toàn thể học viên của Học viện.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị
Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu, học viên đã phát biểu nêu rõ những thuận lợi, hạn chế trong công tác nghiên cứu khoa học của học viên, trên cơ sở đó đề xuất những nội dung mang tính giải pháp góp phần nâng cao hơn hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học của học viên trong năm học 2018 - 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng những kết quả đã đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học của học viên, thể hiện qua các cuộc thi, hội thi mà các em học viên đã tham gia như: Cuộc thi “Học viên nghiên cứu khoa học” năm học 2017 - 2018, cuộc thi “Nghiên cứu tìm hiểu sách của Học viện Chính trị Công an nhân dân”, cuộc thi viết “Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân nhân 70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”…; đồng thời, ghi nhận sự quan tâm của lãnh đạo các đơn vị, vai trò chủ động, sáng tạo trong tham mưu của đơn vị thường trực cũng như trách nhiệm của các cán bộ, giảng viên trong công tác nghiên cứu khoa học của học viên, góp phần phát triển công tác giáo dục, đào tạo của Học viện Chính trị Công an nhân dân. Bên cạnh kết quả đã đạt được, đồng chí Phó Giám đốc Học viện cũng chỉ rõ, trong quá trình tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: Quá trình triển khai thực hiện một số hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên vẫn còn chậm, một số học viên chưa chủ động, sáng tạo trong thực hiện các hoạt động khoa học, chưa thực sự tâm huyết, đầu tư thời gian nghiên cứu; phong trào nghiên cứu khoa học chưa thu hút được đông đảo học viên tham gia. Nội dung nghiên cứu khoa học của học viên mới chỉ tập trung ở một số lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Học viện…

Trong năm học 2018 - 2019, nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu: Tổ chức triển khai các nội dung cụ thể của Kế hoạch của Học viện về tổ chức Cuộc thi “Học viên nghiên cứu khoa học” năm học 2018 - 2019; kịp thời có những hướng dẫn cụ thể trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch đã ban hành. Đồng chí cũng tin tưởng rằng, cùng với sự quan tâm của lãnh đạo các đơn vị, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên cũng như sự chủ động, tích cực của các học viên, phong trào nghiên cứu khoa học trong học viên sẽ được tiếp tục được đẩy mạnh, đạt được nhiều thành tích cao trong thời gian tới, góp phần vào công tác phát triển giáo dục, đào tạo của Học viện.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đồng chí Thiếu tá Lê Anh Thực, Phó Trưởng Khoa Quản trị nhân lực phát biểu
Đồng chí Thiếu tá Lê Anh Thực, Phó Trưởng Khoa Quản trị nhân lực phát biểu
Đồng chí Đại úy Lê Tất Thành, Phó Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ - Tin học phát biểu
Đồng chí Đại úy Lê Tất Thành, Phó Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ - Tin học phát biểu
Đồng chí Thượng úy Phan Thị Thu Trang, Bộ môn Khoa học xã hội nhân văn phát biểu
Đồng chí Thượng úy Phan Thị Thu Trang, Bộ môn Khoa học xã hội nhân văn phát biểu
Học viên Lê Thị Thương Thương, B6D2 phát biểu
Học viên Lê Thị Thương Thương, B6D2 phát biểu

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website