Nghiệm thu các Chuyên đề lý luận cấp Tiểu ban Lý luận xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Ngày 3/4/2018, tại Học viện Chính trị Công an nhân dân, Tiểu ban Lý luận xây dựng lực lượng Công an nhân dân đã tổ chức nghiệm thu 02 Chuyên đề lý luận cấp tiểu ban. Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân là Chủ tịch Hội đồng.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì tổ chức nghiệm thu
Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì tổ chức nghiệm thu

Các chuyên đề lý luận được nghiệm thu trước Hội đồng gồm:

1. “Công tác bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân trong tình hình hiện nay – Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do Khoa Lịch sử đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh chủ trì; đồng chí Thiếu tá, TS Ngô Thị Khánh, Phó Trưởng khoa Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước, nguyên là Phó trưởng khoa Lịch sử đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh làm Chủ nhiệm.

2. “Công tác chính ủy, chính trị viên trong Công an nhân dân – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” do Khoa Tham mưu chỉ huy Công an nhân dân chủ trì; đồng chí Thiếu tá, TS Lê Văn Hạnh, Phó trưởng khoa làm Chủ nhiệm.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi nghiệm thu
Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi nghiệm thu
Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi nghiệm thu
Đồng chí Đại tá, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi nghiệm thu
Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Bùi Quảng Bạ, Chuyên viên cấp cao phát biểu tại buổi nghiệm thu
Đồng chí Thiếu tướng, GS.TS Bùi Quảng Bạ, Chuyên viên cấp cao phát biểu tại buổi nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao tính khoa học, tính cấp thiết trong nghiên cứu của 02 chuyên đề trên, đồng thời cũng đưa ra những ý kiến đóng góp quý báu để các Ban Chủ nhiệm tiếp thu, bổ sung hoàn thiện.

Tại buổi nghiệm thu, Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân đánh giá cao những nỗ lực, sự đầu tư nghiên cứu nghiêm túc, trách nhiệm của 02 Ban Chủ nhiệm, đồng chí cũng đề nghị 02 Ban Chủ nhiệm nhanh chóng bổ sung, chỉnh lý để nâng cao hơn nữa chất lượng các sản phẩm của chuyên đề, góp phần phát triển lý luận Công an nhân dân nói chung, lý luận về lĩnh vực xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói riêng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới.

Với kết quả đạt được, 02 chuyên đề đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá loại xuất sắc.

Ban Biên tập

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website