Tọa đàm Tổng kết công tác lấy phiếu phản hồi về hoạt động giáo dục, đào tạo của Học viện, giai đoạn 2016 – 2021

Chiều ngày 27/10/2022, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Tọa đàm Tổng kết công tác lấy phiếu phản hồi về hoạt động giáo dục, đào tạo của Học viện, giai đoạn 2016 - 2021 nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong công tác lấy phiếu ý kiến phản hồi của các bên liên quan đối với hoạt động giáo dục, đào tạo của Học viện, cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng của công tác trên trong thời gian tới. Đồng chí Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Như Lôi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chủ trì tọa đàm.

Tham dự Tọa đàm có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Ly, nguyên Cục trưởng Cục Đào tạo; đại diện lãnh đạo Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo các học viện, trường Công an nhân dân: T01, T02, T07, T09; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện.

Trung tướng, PGS,TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện phát biểu tại toạ đàm

Phát biểu tại tọa đàm, đồng  chí Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND khẳng định, công tác lãnh đạo chỉ đạo và lãnh đạo quản lý là hai nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, được tiến hành đồng thời trong suốt quá trình triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Học viện; trong đó, đối với hoạt động quản lý thì công tác lấy phiếu ý kiến phản hồi đối với hoạt động giáo dục, đào tạo là một nội dung rất quan trọng, đã được các trường Công an nhân dân nói chung, Học viện Chính trị CAND nói riêng quan tâm thực hiện, góp phần đổi mới và cải tiến chất lượng công tác giáo dục, đào tạo; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo; hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có chất lượng cao; đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong hoạt động giáo dục, đào tạo. Đồng thời, đây là kênh thông tin quan trọng để Nhà trường có thêm cơ sở trong nhận xét, đánh giá đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục. Do vậy, cần nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò quan trọng của hoạt động lấy ý kiến của các bên liên quan về hoạt động giáo dục, đào tạo đối với sự nghiệp đổi mới hoạt động giáo dục nói chung và xây dựng, phát triển Học viện Chính trị CAND thực sự sớm trở thành cơ sở hàng đầu về lý luận chính trị nói riêng theo Nghị quyết 29-NQ/TW của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Thiếu tướng Nguyễn Như Lôi, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại toạ đàm

Tại Tọa đàm, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, đơn vị chủ trì, tham mưu thực hiện công tác lấy phiếu ý kiến phản hồi đã Báo cáo tổng kết công tác lấy phiếu ý kiến phản hồi về hoạt động giáo dục đào tạo của Học viện từ năm 2016 đến 2021; một số kết quả đạt được của Học viện trong thời gian vừa qua như: ban hành Quy định về lấy ý kiến phản hồi đối với hoạt động giáo dục, đào tạo tạo sự thống nhất, hiệu quả trong toàn Học viện; Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác lấy ý kiến phản hồi với mong muốn nhận được các ý kiến đánh giá, nhận xét một cách toàn diện đối với hoạt động giáo dục, đào tạo; thực hiện lấy phiếu trên tất cả các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng với nhiều mẫu phiếu được sử dụng phù hợp với từng đối tượng và loại hình đào tạo, bồi dưỡng; kết quả tổng hợp ý kiến phản hồi giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện kịp thời nắm được tình hình để có những điều chỉnh phù hợp trong hoạt động giáo dục, đào tạo, góp phần từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Phát biểu tham luận, các đại biểu đã tập trung làm rõ một số vấn đề sau: thực trạng, kinh nghiệm triển khai thực hiện của các đơn vị, những khó khăn vướng mắc đối với hoạt động lấy phiếu ý kiến phản hồi, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin đối với công tác này, phát huy vai trò thông tin, kết quả của ý kiến phản hồi đối với hoạt động cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục...trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới. Đồng thời, tập trung hoàn thiện văn bản pháp lý hướng dẫn thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đầu tư trang cấp đủ phương tiện, phần mềm; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ thực hiện hoạt động lấy phiếu ý kiến phản hồi; phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất kinh phí, hướng dẫn thực hiện chi đối với hoạt động này; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

 Kết luận tọa đàm, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Như Lôi, Phó Giám đốc Học viện trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Đào tạo đối với hoạt động giáo dục, đào tạo của Học viện, cảm ơn sự tham gia góp ý nhiệt tình của các đại biểu tham dự Tọa đàm. Đồng chí khẳng định: Về phía Học viện sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị chức năng Cục Đào tạo tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an sớm ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn triển khai công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng nói chung, lấy phiếu ý kiến phản hồi về hoạt động giáo dục, đào tạo nói riêng, tăng cường mở các lớp tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác trên; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động này trên tất cả các đối tượng người học và các bên liên quan; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo hoạt động lấy phiếu ý kiến phản hồi đạt hiệu quả cáo, chính xác, khách quan... Đồng thời, kiến nghị cơ quan chức năng tham mưu lãnh đạo Bộ các văn bản hướng dẫn cụ thể về hoạt động lấy phiếu ý kiến phản hồi, cấp kinh phí thực hiện, trang bị cho các trường hệ thống phần mềm, mạng lan để triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Đồng chí cũng mong muốn, trong thời gian tới, các trường trong CAND tăng cường giao lưu, phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng nói chung và công tác lấy phiếu ý kiến phản hồi nói riêng, góp phần đưa hoạt động này trở thành một kênh thông tin quan trọng trong cải tiến chất lượng giáo dục của Bộ Công an nói chung và các trường Công an nhân dân nói riêng.      

Các đồng chí đại biểu tham dự toạ đàm

Một số hình ảnh tại toạ đàm:     

Nguyễn Mai      

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website