Nghiệm thu các chuyên đề trong trong Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực làm việc của Công an cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thực hiện chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học của Học viện, ngày 09/9/2022, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã tổ chức họp hội đồng tiến hành nghiệm thu 02 chuyên đề trong Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực làm việc của Công an cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, gồm (1) Xây dựng hình ảnh Công an cấp xã trong tình hình hiện nay” do đồng chí Trung tá, TS Lê Anh Thực chủ biên và (2) Những vấn đề tâm lý và văn hóa giao tiếp, ứng xử của công an cấp xã hiện nay” do đồng chí Thiếu tá, TS Hoàng Thị Thúy chủ biên. Hội đồng nghiệm thu hai chuyên đề có các thành viên tham dự do đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND làm Chủ tịch. 

          Tại buổi nghiệm thu, chủ biên các chuyên đề đã trình bày tính cấp thiết của việc xây dựng, biên soạn chuyên đề, phục vụ yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực làm việc cho đội ngũ công an xã hiện nay.

Tại buổi họp, các thành viên hội đồng đều khẳng định nội dung của 02 chuyên đề này rất quan trọng, có giá trị lý luận và thực tiễn với lực lượng Công an nhân dân nói chung và công an xã nói riêng, góp phần thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; qua đó, đưa ra một số góp ý trên tinh thần khoa học, mang tính gợi mở để nhóm biên soạn nghiên cứu, tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện và có sản phẩm tốt hơn. Đồng thời, cũng chỉ ra một số vấn đề cần phải được mở rộng, tường minh và hoàn thiện để chuyên đề đạt chất lượng tốt hơn.     

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng cùng thành viên  Ban chủ nhiệm

          Kết luận buổi nghiệm thu, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đinh Ngọc Hoa, Chủ tịch Hội đồng thống nhất cao với các ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng; kết luận những nội dung cần chỉnh sửa và đề nghị các chủ biên sẽ nghiêm túc tiếp thu, nỗ lực để chỉnh sửa, hoàn thiện chuyên đề theo góp ý của các nhà khoa học để 02 chuyên đề sẽ là nguồn tài liệu có hàm lượng khoa học cao, phục vụ cho công tác giảng dạy, bồi dưỡng dành cho đối tượng Công an xã góp phần vào công tác xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

          Thay mặt Ban Biên soạn 02 chuyên đề và lãnh đạo Khoa KHXHNV & Tâm lý, đồng chí Trung tá, TS Lê Anh Thực trân trọng cảm ơn với những ý kiến góp ý tâm huyết của các nhà khoa học, các thành viên Hội đồng; đồng thời, khẳng định Khoa và Ban Biên soạn sẽ tiếp thu những ý kiến của thành viên Hội đồng; kết luận của Chủ tịch Hội đồng với sự nghiêm túc trên tinh thần cầu thị để hoàn thiện các chuyên đề đạt chất lượng tốt nhất và đảm bảo đúng theo quy định.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu

KHOA 7

 

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website