Ban chấp hành Liên Chi hội thư viện đại học khu vực phía Bắc họp phiên lần thứ 3 về định hướng công tác trọng tâm thời gian tới

Ngày 02/9/2021, Ban chấp hành Liên Chi hội thư viện đại học khu vực phía Bắc (NALA) tổ chức họp trực tuyến phiên thứ 3 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong thời gian qua và định hướng công tác trọng tâm thời gian tới. Chủ trì buổi họp là TS Nguyễn Huy Chương, Chủ tịch Liên Chi hội và các thành viên trong Ban Chấp hành. Đại diện Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân, Trung tá, TS Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và Thư viện, ủy viên Ban chấp hành tham gia cuộc họp.

Đánh giá kết quả đạt được thời gian qua, TS Nguyễn Huy Chương nhấn mạnh: Các thư viện thành viên của Liên Chi hội đã chủ động, tích cực tổ chức một số hoạt động nổi bật, nhất là nhân dịp kỷ niệm Ngày sách Việt Nam 21- 4 và Ngày sách và bản quyền thế giới 23- 4 như: Thư viện Viện Đại học Mở tổ chức tọa đàm, triển lãm sách, khai trương Thư viện cho Ký túc xá sinh viên; Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức hội nghị và Lễ phát động Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc; Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức tọa đàm, triển lãm sách và ra mắt Câu lạc bộ phát triển Văn hóa đọc của sinh viên; Thư viện Học viện Ngân hàng tổ chức tọa đàm, biểu diễn văn nghệ và triển khai hoạt động đổi sách lấy cây; Thư viện Đại học Vinh phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Thành phố Vinh và Quân khu 4 tổ chức tọa đàm, trưng bày và triển lãm sách… Các thành viên khác trong Liên Chi hội cũng tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, hút đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên, bạn đọc tham gia và tạo ra các hiệu ứng tích cực.

Các thành viên Ban chấp hành Liên Chi hội thư viện đại học khu vực phía Bắc

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, nhiều thành viên trong Liên Chi hội đã chủ động tổ chức trong khuôn khổ đơn vị mình và tham gia tích cực Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức và các cuộc thi khác. Tiêu biểu: Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội đã có nhiều cách thức để động viên, thu hút sinh viên của các Trường đại học thành viên tham tham gia với 4.137 bài thi và lựa chọn được nhiều giải cao; Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân tham gia và đạt 01 giải B, 01 giải C và 01 giải khuyến khích Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc do Bộ Công an tổ chức; đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm Học liệu Thái Nguyên đạt giải nhất cuộc thi “Đọc từ trái tim” do Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên tổ chức…

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số kế hoạch công tác chung của Liên Chi hội đề ra trong phiên họp lần thứ 2 chưa triển khai được như: Phối hợp với Thư viện Quốc hội Mỹ tổ chức Hội thảo khoa học về công tác phát triển thư viện; phối hợp với Hội Liên hiệp thư viện các trường đại học phía Nam tổ chức hội nghị chuyên đề và lớp tập huấn về công tác thư viện…

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện các thư viện thành viên Liên Chi hội đã bổ sung, góp ý vào báo cáo kết quả hoạt động thời gian qua, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số hoạt động phối hợp triển khai thời gian tới, nhất là đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, liên thông thư viện trong khuôn khổ triển khai thực hiện Dự án xây dựng Thư viện số dùng chung trong Liên Chi hội.

Kết luận cuộc họp, TS Nguyễn Huy Chương đã điểm lại một số phương hướng hoạt động toàn nhiệm kỳ đã được thông qua tại Đại hội Liên Chi hội nhiệm kỳ 7 tổ chức tại Phú Thọ tháng 12/2020 đó là: (1) Bổ sung, hoàn chỉnh quy chế hoạt động, qui chế làm việc của Ban Chấp hành Liên Chi hội; (2) Đẩy mạnh quan hệ hợp tác và cùng với Hội Liên hiệp thư viện các trường đại học phía Nam làm đầu mối của hệ thống thư viện đại học trong việc hợp tác với các cơ quan, các tổ chức hiệp hội thư viện trong và ngoài nước; tích cực tham gia các hoạt động nhiên cứu khoa học, hội nghị quốc tế về công tác thư viện; (3) Tăng cường liên kết, chia sẻ tài nguyên thông tin thư viện giữa các thành viên trong Liên Chi hội, nhất là triển khai Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung để chia sẻ nguồn tin thư mục và toàn văn cho các thành viên Liên Chi hội tiến tới chia sẻ cho toàn hệ thống thư viện Việt Nam; kết hợp chặt chẽ với các Bộ, Ngành và các Liên chi hội thư viện trong nước chia sẻ nguồn lực thông tin; (4) Tổ chức hội thảo và các chương trình tập huấn, đào tạo về lĩnh vực thư viện số (Phát triển, bảo quản lưu trữ tài nguyên số; Quản trị thông tin - tri thức số; Trung tâm tri thức số - thư viện…); kết nối với Ban tổ chức Hội Nghị Thư viện số Châu Á (ICADL) nhận đăng cai tổ chức tại Việt Nam; tổ chức diễn đàn khoa học dành cho các thư viện thành viên trên Website của Liên Chi hội; (5) Không ngừng phát triển và nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các thư viện, nhất là kiện toàn, tăng cường hiệu quả hoạt động của Website của Liên Chi hội, hộp thư điện tử dùng chung, sử dụng các mạng xã hội, trong đó Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội là đầu mối điều phối, tìm kiếm tài trợ xây dựng và phát triển dự án "Thư viện số đại học dùng chung".

Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục thực hiện công tác trọng tâm đã đề ra tại Đại hội nhiệm kỳ 7, Liên Chi hội thư viện đại học khu vực phía Bắc thống nhất tập trung triển khai các nội dung sau:

Một là, tiếp tục triển khai Dự án xây dựng Thư viện số dùng chung trong Liên Chi hội; phối hợp với Hiệp hội Đại học và Cao đẳng Việt Nam xây dựng Thư viện số Đại học Việt Nam dùng chung;

Hai là, tham gia Hội thảo trực tuyến “Giải pháp thư viện thông minh 4.0 với phần mềm quản lý thư viện Libety”; tổ chức khóa tập huấn hoặc hội thảo về “Quản trị Thư viện số” vào tháng 11/2021;

Ba là, hoàn thiện và thường xuyên đưa tin các hoạt động trên Website của Liên Chi hội; các thành viên Liên Chi hội gửi báo cáo hoạt động của mình định kỳ hàng quý về Ban thư ký của Liên Chi hội để đăng tin các hoạt động trên Website và là cơ sở xem xét thi đua, khen thưởng; Liên Chi hội sẽ tổng kết hoạt động chung và hoạt động của các thành viên vào dịp cuối năm học, đồng thời thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị có nhiều thành tích.

Bốn là, tiếp tục nghiên cứu tổ chức các hoạt động khác của Liên Chi hội nhằm tạo không khí phấn khởi, đoàn kết giữa các thành viên; nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện Quy chế làm việc và Quy chế chi tiêu nội bộ của Liên Chi hội.

                                                        Trung tâm Lưu trữ và Thư viện

 

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website