Giới thiệu sách: “Xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh”
 Cuốn sách Xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh do Đại tướng. GS.TS. Tô Lâm chủ biên, được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật phát hành năm 2020.

Nội dung cuốn sách được kết cấu gồm 02 chương: Chương 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; Chương 2. Thực trạng, phương hướng và giải pháp tăng cường xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay. Trong đó, tác giả đi sâu phân tích, luận giải những nội dung cơ bản trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, mục tiêu, phương châm xây dựng Đảng; đánh giá thực trạng xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ủy Công an Trung ương trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; khái quát những thành tựu nổi bật của công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và những nhân tố tác động; xác định phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong lực lượng Công an nhân dân thời gian tới.

Có thể thấy, từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng Đảng. Người cho rằng công tác này có ý nghĩa sống còn, quyết định đến sự thành bại của cách mạng nước ta, đồng thời cách mạng muốn thành công thì phải xây dựng được một Đảng thực sự cách mạng, trong sạch và vững mạnh. Vì vậy, cuốn sách của Đại tướng. GS.TS. Tô Lâm góp phần tích cực trong tuyên truyền về cuộc vận động, xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay, cũng như đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng Công an nhân dân và trong toàn Đảng, toàn dân.

Các cán bộ, giảng viên, học viên và đông đảo bạn đọc có thể tham khảo cuốn sách “Xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh” tại Phòng đọc tổng hợp - Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân.

 

                                                         Trung tâm Lưu trữ và Thư viện

         

 

         

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website