Giới thiệu sách: “Những vấn đề kinh tế chính trị của chủ nghĩa tư bản đương đại”

Kể từ đầu thế kỷ XX đến nay, chủ nghĩa tư bản đã có rất nhiều thay đổi để phù hợp với thực tiễn tình hình. Trong cuộc đua tranh kinh tế với chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô viết, phần thắng tạm thời thuộc về chủ nghĩa tư bản. Sau sự kiện Liên Xô tan rã, kết thúc chiến tranh lạnh, chủ nghĩa tư bản đã mạnh lên so với trước. Điều này khiến cho trong giới lý luận không còn chỉ có những ý kiến nghi ngờ lẻ tẻ nữa mà xuất hiện ngày một nhiều những lập luận đòi phải xem xét lại những luận điểm mà V.I.Lênin đã khái quát.

Về mặt lý luận, vấn đề về địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản độc quyền đã được V.I.Lênin nghiên cứu trong nhiều tác phẩm, đặc biệt trong suốt thời kỳ từ năm 1903 đến năm 1917. Tuy nhiên, về sau này, trong một số cuốn sách nhằm xã hội hoá các nghiên cứu về chủ nghĩa tư bản hiện đại, vấn đề về địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản độc quyền thường xuyên bị bỏ qua, bị né tránh không đề cập đến. Còn trong các tạp chí và kỷ yếu hội thảo khoa học, thỉnh thoảng chúng ta thấy xuất hiện một số ý kiến theo hướng phủ nhận các luận điểm của V.I.Lênin và đề cao những thành tựu của chủ nghĩa tư bản để minh họa. Vậy câu hỏi cần đặt ra ở đây là, trong bối cảnh như vậy, cần phải làm thế nào để có thể bảo vệ tính khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và lý luận của V.I.Lênin về địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản độc quyền? Theo đó, cuốn sách Những vấn đề kinh kế chính trị của chủ nghĩa tư bản đương đại của PGS.TS Nguyễn Khắc Thanh do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản năm 2014 đã tập trung phân tích và làm rõ những nội dung có liên quan đến vấn đề này.

Cuốn sách gồm 194 trang, được cấu trúc thành 03 chương. Trong đó, Chương 1 nêu khái quát về hoàn cảnh lịch sử và những luận điểm cơ bản của V.I.Lênin về địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản độc quyền; Chương 2 tập trung phân tích địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản độc quyền trong điều kiện của thế giới hiện đại; Chương 3 nêu lên những nguyên nhân phát triển và những giới hạn không thể vượt qua của chủ nghĩa tư bản độc quyền.

Cuốn sách khong chỉ dừng lại ở những kết luận của V.I.Lênin mà theo đúng quan điểm coi lý luận của Người cũng như của C.Mác và Ph.Ăngghen là một hệ thống mở để cập nhật lý luận đó với thực tiễn phát triển của chủ nghĩa tư bản độc quyền cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI nhằm xác định những vấn đề còn giữ nguyên giá trị và những vấn đề cần phải bổ sung, những vấn đề hoàn toàn mới không hề có bất kỳ một biểu hiện nào vào thời kỳ nghiên cứu của V.I.Lênin.

Các cán bộ, giảng viên, học viên và đông đảo bạn đọc có thể tham khảo cuốn sách Những vấn đề kinh kế chính trị của chủ nghĩa tư bản đương đại tại Phòng đọc tổng hợp - Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân.

 

                                                         Trung tâm Lưu trữ và Thư viện

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website