Giới thiệu sách: "Chủ nghĩa tư bản đương đại - Mâu thuẫn và vấn đề"

Cuốn sách "Chủ nghĩa tư bản đương đại - Mâu thuẫn và vấn đề" của PGS.TS Nguyễn Khắc Thân do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phát hành năm 1996, với mong muốn cung cấp cho bạn đọc những thông tin về chủ nghĩa tư bản hiện đại.

Cuốn sách có dung lượng 108 trang, được kết cấu thành 03 chương gồm: Chương I. Đặc trưng kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản đương đại; Chương II. Tiềm năng và giới hạn của chủ nghĩa tư bản đương đại; Chương III. Mâu thuẫn cơ bản và xu hướng vận động của ch nghĩa tư bản đương đại. Tác giả đã phân tích 09 vấn đề lớn của chủ nghĩa tư bản đương đại dưới góc độ kinh tế chính trị và làm nổi bật một số khía cạnh lý luận, thực tiễn như: Đặc trưng kinh tế của chủ nghĩa tư bản đương đại, trong đó đi sâu phân tích bước quá độ từ cơ sở vật chất kỹ thuật truyền thống sang cơ sở vật chất kỹ thuật mới về chất dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, từ đó làm biến đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, quan hệ sở hữu, quan hệ tổ chức quản lý quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm thích nghi với điều kiện lịch sử mới; quá trình phát triển năng động và việc sử dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ đã tạo ra những tiềm năng mới cho chủ nghĩa tư bản để tiếp tục phát triển, trong giới hạn mà quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đang cố thích nghi; hiện nay chủ nghĩa tư bản đương đại vẫn vận động trong mâu thuẫn dưới những hình thức mới, sự phát triển của mâu thuẫn ngày càng làm xuất hiện những tiền đề của một phương thức sản xuất cao hơn, tiến bộ hơn.

Có thể thấy, những tư liệu được chắt lọc, trình bày một cách khái quát dưới góc độ kinh tế, chính trị, nội dung cuốn sách sẽ giúp bạn đọc có thêm tư liệu tham khảo bổ ích trong việc tìm hiểu về chủ nghĩa tư bản thời kỳ trước năm 2000 phục vụ cho quá trình học tập nghiên cứu. Cán bộ, giảng viên, học viên và đông đảo bạn đọc có thể tham khảo cuốn sách "Chủ nghĩa tư bản đương đại - Mâu thuẫn và vấn đề" tại Phòng đọc Tổng hợp của Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân.

                                                         Trung tâm Lưu trữ và Thư viện

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website