Giới thiệu sách: “Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam”

Tham nhũng là một hiện tượng xã hội, hiện diện trong tất cả các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Tham nhũng tồn tại ở mọi quốc gia, không phân biệt chế độ chính trị - xã hội, không phân biệt trình độ phát triển. Tham nhũng được coi là “giặc nội xâm” làm mục rỗng hệ thống chính trị từ bên trong một cách từ từ, thường khó nhận biết nhưng gây ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ, của đất nước. Những năm qua, tình hình tham nhũng ở Việt Nam diễn ra phức tạp, xảy ra ở nhiều các ngành, nhiều cấp, ở những chương trình, dự án lớn và thậm chí xảy ra ngay trong các cơ quan có chức năng chống tham nhũng. “Tham nhũng lớn” bị phát hiện ngày càng tăng về số lượng, mức độ thiệt hại, thất thoát. Đi cùng với nó, nhiều vụ “tham nhũng nhỏ” diễn ra. Điều đó làm giảm lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, gây ra sự bất bình, bức xúc, thậm chí phản ứng của Nhân dân đối với chính quyền. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là công việc khó khăn, phức tạp và lâu dài. Thời gian qua, những chuyển biến tích cực trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đối với lực lượng Công an nhân dân, công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Nhằm làm rõ hơn lý luận chung về tham nhũng và các hoạt động của lực lượng Công an nhân dân trong phòng, chống tham nhũng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành cuốn sách “Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam” của Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm. Với dung lượng 267 trang, cuốn sách được kết cấu thành 04 chương gồm: Chương 1. Lý luận chung về tham nhũng ở Việt Nam; Chương 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng; Chương 3. Thực trạng tội phạm tham nhũng và hoạt động của lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; Chương 4. Dự báo, phương hướng, yêu cầu và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam trong thời gian tới.

Theo đó, nội dung cuốn sách tập trung phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận chung về tham nhũng và Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, làm rõ thực trạng tội phạm tham nhũng ở Việt Nam trong những năm qua và phân tích những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi nhiều vụ án tham nhũng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và đưa đất nước phát triển vững chắc theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Bạn đọc có thể tham khảo Cuốn sách “Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam” tại Phòng đọc Tổng hợp - Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân.

 

 TRUNG TÂM LƯU TRỮ VÀ THƯ VIỆN

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website