Trung tâm Lưu trữ và Thư viện làm việc, thống nhất với các Khoa nhằm triển khai có hiệu quả việc tự học của học viên tại Thư viện

Nhằm triển khai có hiệu quả Quyết định số 1202/QĐ-HVCT-P9, ngày 01/6/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân về việc ban hành quy định tổ chức hoạt động tự học cho học viên hệ đào tạo chính quy tại Thư viện, vừa qua Trung tâm Lưu trữ và Thư viện đã tổ chức các buổi làm việc, trao đổi với các  Khoa thuộc Học viện nhằm thống nhất cách thức triển khai có hiệu quả nội dung này, qua đó góp phần nâng cao chất lượng học tập của học viên và không ngừng phát triển văn hóa đọc trong toàn Học viện.

Tại các buổi làm việc, Trung tâm Lưu trữ và Thư viện và các Khoa đã thống nhất phân công và chịu trách nhiệm các phần việc cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ để triển khai có hiệu quả việc tổ chức hoạt động tự học tại Thư viện đối với học viên hệ đào tạo chính quy. Theo đó, khi giảng dạy các học phần, môn học, giảng viên của các Khoa sẽ phổ biến, quán triệt ý nghĩa, mục đích và nội dung Quyết định số 1202/QĐ-HVCT-P9 của Giám đốc Học viện, đồng thời định hướng thực hiện các chuyên đề cụ thể liên quan đến nội dung học phần, môn học và danh sách các tài liệu tham khảo phục vụ thực hiện chuyên đề; đánh giá chất lượng các chuyên đề. Trung tâm Lưu trữ và Thư viện chịu trách nhiệm cung cấp các tài liệu tham khảo và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, phòng đọc phục vụ học viên nghiên cứu, tự học tại Thư viện.

Thời gian tới, để việc tự học của học viên ngày càng hiệu quả, Thư viện của Học viện cần tiếp tục được bổ sung nguồn tài liệu mới, phong phú, đa dạng hơn, đáp ứng nhu cầu tự học, tự nghiên cứu của đông đảo bạn đọc nói chung và của học viên nói riêng; kiến tạo không gian thân thiện, cởi mở tại các Phòng đọc, tạo hứng thú để việc khai thác, nghiên cứu tài liệu của bạn đọc hiệu hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, quá trình triển khai Quy định về tự học của học viên tại Thư viện cần có sự tham gia phối hợp chặt chẽ và tích cực của Trung tâm Lưu trữ và Thư viện với các Khoa, Phòng liên quan như: Phòng Quản lý học viên, Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao; Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo.

Một số hình ảnh phối hợp triển khai công tác 

 

                                            TRUNG TÂM LƯU TRỮ VÀ THƯ VIỆN

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website