Nghiệm thu cấp Bộ Đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng hệ thống web phục vụ công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Chính trị Công an nhân dân”

Căn cứ Kế hoạch của Bộ Công an, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng hệ thống web phục vụ công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Chính trị Công an nhân dân” do Học viện Chính trị CAND chủ trì và đồng chí Thiếu tá, TS Ngô Thành Huyên – Phó Trưởng Khoa Ngoại ngữ - Tin học  làm chủ nhiệm đã tiến hành họp vào 14h00 ngày 07/03/2023 tại trụ sở Bộ Công an (47 Phạm Văn Đồng). Hội đồng gồm 09 thành viên do đồng chí Thiếu tướng, TS Nguyễn Ngọc Cương, Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND làm chủ tịch. Đồng chí Đại tá, TS Tống Văn Khuông – Phó Giám đốc Học viện Chính trị CAND đại diện cơ quan chủ trì tham dự buổi đánh giá, nghiệm thu.

Đồng chí Thiếu tướng, TS Nguyễn Ngọc Cương, Chủ tịch Hội đồng phát biểu chỉ đạo

Tại buổi nghiệm thu, sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Hội đồng quán triệt mục đích, yêu cầu và phương pháp làm việc của Hội đồng, đồng chí Thiếu tá, TS Ngô Thành Huyên, Chủ nhiệm đề tài đã thay mặt Ban Chủ nhiệm báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả nghiên cứu đề tài và giới thiệu hệ thống web phục vụ công tác quản lý, đào tào, bồi dưỡng của Học viện. Ban chủ nhiệm đề tài đã ứng dụng nhiều công nghệ mới, đặc biệt sử dụng công nghệ thiết kế web hiện đại, dựa trên kiến trúc Microservice (đang được sử dụng trong các hệ thống thông tin lớn như hệ thống quản lý dữ liệu dân cư quốc gia, là nền tảng tích hợp, kết nối, chia sẻ), đã phát triển được hệ thống các API Services, ứng dụng cơ chế đăng nhập một lần (SSO)…, xây dựng hoàn thiện hệ thống phần mềm theo yêu cầu.

Ban Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm của đề tài

Sau phần báo cáo tóm tắt, dưới sự điều hành của đồng chí Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng đã nhận xét, đánh giá một cách khoa học, khách quan về kết quả nghiên cứu và các sản phẩm của đề tài, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế của đề tài để Ban Chủ nhiệm tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện các sản phẩm của đề tài.

Hội đồng đánh giá cao năng lực nghiên cứu của Ban Chủ nhiệm, đã thực hiện được khối lượng công việc rất lớn trong điều kiện nghiên cứu còn nhiều khó khăn do dịch bệnh, trụ sở Học viện di chuyển và nguồn kinh phí hạn hẹp, hoàn thành mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Các sản phẩm của đề tài về cơ bản đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng, có nội dung còn vượt chỉ tiêu (vượt 03 công trình khoa học có liên quan được công bố); sản phẩm hệ thống phần mềm đã bao phủ phần lớn các mặt hoạt động của Học viện, phù hợp bối cảnh chuyển đổi số hiện tại, có khả năng ứng dụng trong thực tế, có tính khả mở để phát triển trong tương lai. Kết quả bỏ phiếu: 09/09 thành viên Hội đồng đánh giá đề tài đạt yêu cầu. Hội đồng kiến nghị V04 và T03 tiếp tục phối hợp để sớm triển khai ứng dụng sản phẩm của đề tài vào thực tiễn.

Kết luận buổi nghiệm thu, đồng chí Thiếu tướng, TS Nguyễn Ngọc Cương, Chủ tịch Hội đồng chúc mừng Ban Chủ nhiệm đề tài và Học viện Chính trị CAND – Cơ quản chủ trì nghiên cứu đề tài đã hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài, đồng thời yêu cầu Ban Chủ nhiệm đề tài chỉnh sửa báo cáo tổng hợp của đề tài theo ý kiến nhận xét của Hội đồng, báo cáo các đồng chí Ủy viên phản biện trước khi báo cáo đồng chí Chủ tịch Hội đồng xác nhận./.

Các thành viên tham gia buổi nghiệm thu

 

K8

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website