Giới thiệu sách:“An ninh kinh tế biển trên vùng biển, đảo Tây Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Việt Nam là một quốc gia biển, với đường bờ biển dài hơn 3.260 km, nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng tạo ra những tiện ích lớn trong phát triển kinh tế biển. Nhằm phát huy thế mạnh, đưa Việt Nam phát triển xứng tầm với năng lực, lợi thế về biển, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị có liên quan như: Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 22/9/1997 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh phát triển kinh tế biển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/02/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, từ đó mở đường cho hàng loạt chủ trương, chính sách lớn của Nhà nước ta về đẩy mạnh phát triển kinh tế biển. 

Cuốn sách “An ninh kinh tế biển trên vùng biển, đảo Tây Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” của TS. Phan Công Chính, được Nhà xuất bản Công an nhân dân phát hành năm 2020, với dung lượng 303 trang, cuốn sách được kết cấu gồm 2 phần:

Phần thứ nhất: Những vấn đề lý luận về an ninh kinh tế biển trên vùng biển, đảo Việt Nam.

Phần thứ hai: Thực tiễn an ninh kinh tế biển và bảo vệ an ninh kinh tế trên vùng biển, đảo Tây Nam.

Nội dung cuốn sách đi sâu phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về an ninh kinh tế biển, đảo, đồng thời đánh giá thực tiễn an ninh kinh tế biển và bảo vệ an ninh kinh tế biển trên vùng biển, đảo Tây Nam. Từ đó, đưa ra hệ thống các giải pháp, kiến nghị nhằm bổ sung, hoàn thiện lý luận và nâng cao hiệu quả bảo vệ an ninh kinh tế biển trên vùng biển, đảo Tây Nam thời gian tới, góp phần bảo vệ an ninh biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ lâu, vùng biển, đảo Tây Nam đóng vai trò quan trọng trong Chiến lược biển quốc gia, có thể phát triển toàn diện các ngành kinh tế biển như: Kinh tế hàng hải, kinh tế thủy sản, du lịch biển, khai thác biển, kinh tế đảo, phát triển đô thị ven biển, phát triển năng lượng tái tạo, có đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế của đất nước, là tuyến tiền tiêu bảo vệ biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc, và cửa ngõ hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh các yếu tố thuận lợi phát triển kinh tế biển, vùng biển, đảo Tây Nam luôn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định, nhiều vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự vẫn tồn tại và tiềm ẩn nhiều diễn biến khó khăn, đe dọa đến sự phát triển kinh tế biển. Do đó, việc nghiên cứu và trang bị lý luận về vấn đề này là một trong những mục tiêu quan trọng của các nhà nghiên cứu và hoạt động thực tiễn nhằm bảo vệ an ninh kinh tế biển.

Các cán bộ, giảng viên, học viên và đông đảo bạn đọc có thể tham khảo Cuốn sách “An ninh kinh tế biển trên vùng biển, đảo Tây Nam. Những vấn đề lý luận và thực tiễn” tại Phòng đọc Tổng hợp - Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân.

 

                                       TRUNG TÂM LƯU TRỮ VÀ THƯ VIỆN

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website