Giới thiệu sách:“Những mẩu chuyện về tinh thần đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Cuốn sách “Những mẩu chuyện về tinh thần đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do TS Yên Ngọc Trung và Ths Trần Văn Kim tuyển chọn và biên soạn và được Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phát hành năm 2020.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, Cuốn sách là tuyển chọn những câu chuyện về tinh thần đoàn kết của Bác Hồ thông qua những hành động rất giản dị, tự nhiên, gần gũi nhưng cũng rất đỗi bao la, rộng lớn của một vị lãnh tụ đã hy sinh cả cuộc đời lo cho dân, cho nước. Tinh thần đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự đoàn kết tất cả các tầng lớp, giai cấp, đảng phái, các dân tộc, các tôn giáo, đoàn kết các dân tộc trên thế giới, với các lực lượng yêu chuộng dân chủ, hòa bình,… nhằm tạo nên sức mạnh rộng lớn, phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Các cán bộ, giảng viên, học viên và đông đảo bạn đọc có thể tham khảo Cuốn sách “Những mẩu chuyện về tinh thần đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Phòng đọc Tổng hợp - Thư viện Học viện Chính trị Công an nhân dân.

 

                                           TRUNG TÂM LƯU TRỮ VÀ THƯ VIỆN

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất

Liên kết website